FAQ – poradna

Zde najdete odpovědi na nejčastější dotazy ohledně pomoci zvířatům v nouzi a praktické rady, jak předcházet krizovým situacím.

Obraťte se na městskou policii, která zajistí odchyt zvířete a jeho umístění do nejbližšího útulku. Co dělat, když policie nechce zajistit odchyt, naleznete v záložce Praktické informace.

Význam útulků spočívá v poskytování dočasného azylu kočkám a psům zaběhnutým, opuštěným, zanechaným po úmrtí majitele či odebraným pro týrání. V žádném případě neslouží jako domov pro zvířata, která si jejich majitelé již nechtějí nebo nemohou ponechat.

Nejlepší je tuto otázku řešit před pořízením zvířete, mít domluveného někoho z rodiny nebo známého, který se o kočku postará. Kočka má tu výhodu, že po určitou dobu vydrží doma sama, a bude stačit, když ji jen někdo přijde nakrmit, pomazlit se s ní a uklidit kočičí záchůdek.

Dále je možné se obrátit na hotely, azyly nebo dokonce i některé útulky fungují jako hotel. Pokuste se předem zjistit, jaké má dané zařízení recenze a doporučení na internetu/sociálních sítích.

U psa je velmi důležité tuto otázku řešit už před pořízením zvířete. Na rozdíl od kočky ho totiž nemůžeme nechat celý týden doma s tím, že ho vždy večer přijde někdo nakrmit.

Nejlepší samozřejmě je, aby pes zůstal u někoho, koho zná. Pokud toto nepřipadá v úvahu, poptejte se po psím hotelu ve svém okolí. Případně v nějakém azylu a útulku. Stejně jako je tomu u koček – i tady některé útulky nebo azyly poskytují hotelové služby pro psy.

Pokud vaše zvíře zavinilo dopravní nehodu, rozhodně zůstaňte, ab e vyřešilo nejen plnění pojistné události, ale také, abyste mohli zkontrolovat, zda se na místě nenachází zranění člověk nebo zvíře. Odchod nebo ujetí od nehody je trestným činem!

Při plnění pojistné události se nebojte, většina pojistek odpovědnosti se vztahuje i na domácí zvířata. Dokonce i některé pojistky domácností vám pojišťují i nehodu způsobenou zvířetem. Doporučíme vám, abyste si přečetli podmínky vaši pojistné smlouvy.

Kontaktujte Českou inspekci životního prostředí, která je resortem ministerstva životního prostředí

ZO ČSOP Nyctalus je sdružení dobrovolníků, kteří se zabývají ochranou netopýrů, poskytují poradenství a organizují odchyty netopýrů v Praze. Jaké kroky podniknout, když se u vás doma objeví netopýr, naleznete na www.nyctalus.cz.

SOS netopýří linka 731 523 599

Mimo Prahu – Pro případný odchyt, umístění nebo poradenství ohledně netopýrů, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici – www.zvirevnouzi.cz

Kontaktujte požární ochranu (PO) místního hasičského sboru.

www.hzscr.cz/kontakty HSZ kraju

Pokud se bude jednat o roj včel, můžete se také pokusit spojit s místním včelařem, jestli mu včely neulétly. Poté má majitel povinnost včely odchytit zpátky.

Český svaz včelařů, z.s.

www.vcelarstvi.cz

Viz záložka Legislativa.

Pokud naleznete nemocného nebo poraněného ježka, kontaktujte nejbližší záchrannou stanici. Ježka nejlépe umístíme do kartonové krabice/ přepravky /košíku přiměřené velikosti, které můžeme zakrýt látkou, aby měl tmu. Takto ho převezeme do záchranné stanice nebo ji umístíme na klidné místo do doby, než si pro ježka ze stanice přijedou. Můžeme mu nabídnout vodu nebo granule pro kočky. Nezapomeňte, že ježek je navzdory svému vzhledu hbité a šikovné zvíře, nezapomeňte ho tedy zajistit tak, aby vám někde v bytě nebo v domě neutekl.

Síť záchranných stanic v ČR naleznete na www.zvirevnouzi.cz

Jak poznám, že ježek potřebuje pomoc?

  1. je-li očividně zraněn nebo je-li nemocný,
  2. je-li nalezen venku během zimy,
  3. je-li zachycen v síti či lapen v jiné pasti,
  4. má-li na podzim nízkou hmotnost,
  5. jedná-li se o osiřelé mládě.

www.zvirevnouzi.cz/zvireci-poradna/

Povinnost po svém psovi uklízet ukládá zákon č. 200/1990 Sb. dle §47 přestupky proti veřejnému pořádku v bodě 1e: „ Přestupku se dopustí ten, kdo znečistí veřejné prostranství, veřejně přístupný objekt nebo veřejně prospěšné zařízení anebo zanedbá povinnost úklidu veřejného prostranství.“

Podle bodu 3 stejného paragrafu lze uložit pokutu za tento přestupek až ve výši 20 000,-Kč. Kontaktujte policii ČR.

V případě, že ve vašem okolí není dostatek odpadkových košů se sběrnými sáčky na exkrementy, požádejte místní obecní úřad, odbor životního prostředí, který má tuto agendu na starosti.

Zákon č. 449/2001 Sb. o myslivosti stanovuje přesná kritéria, kdy a kdo je oprávněn v honitbě usmrcovat toulavé psy a kočky. Dle § 35 v bodě 4e: „je myslivecký hospodář při své činnosti oprávněn usmrcovat toulavé psy a kočky, další zvířata škodlivá myslivosti, zdivočelá domácí zvířata a volně se pohybující zvířata z farmových chovů zvěře podle § 14 odst. 1 písm. e) a g).“

  • 14 odst. 1 písm. e) usmrcovat v honitbě toulavé psy, kteří mimo vliv svého vedoucího ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení pronásledují zvěř; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení. Toto oprávnění se nevztahuje na psy ovčáckých a loveckých plemen, na psy slepecké, zdravotnické, záchranářské a služební; usmrcovat kočky potulující se v honitbě ve vzdálenosti větší než 200 m od nejbližší nemovitosti sloužící k bydlení; pokud je tato nemovitost umístěna na oploceném pozemku, počítá se vzdálenost od jeho oplocení,
  • 14 odst. 1 písm. g) usmrcovat po předchozím oznámení místně příslušnému obecnímu úřadu zdivočelá hospodářská zvířata a dále volně se pohybující označená zvířata z farmových chovů zvěře ve vzdálenosti větší než 200 m od nehonebního pozemku, na němž je farmový chov provozován

Ovšem ne každý myslivec je mysliveckým hospodářem. Pouze několik myslivců má tuto funkci, do které jsou jmenováni orgánem státní správy myslivosti. Myslivecké právo (výše zmíněné) tak může vykonávat pouze myslivecký hospodář, kterého povinně navrhuje uživatel honitby orgánu státní správy myslivosti – obecní úřad obcí s rozšířenou působností, krajské úřady popř. Ministerstvo zemědělství, který je ústředním orgánem státní správy myslivosti.

Pro porozumění je třeba znát kritéria pro případné zastřelení toulavého psa. Pes, který není pod vlivem svého vedoucího (majitele) tj. není schopen uposlechnout povely svého pána, může být zastřelen. Pokud pes reaguje na povely svého pána a drží se v jeho okolí, není zákonná povinnost mít psa na vodítku (tato povinnost je pouze v lokalitách Národních parků, CHKO a další, kde je to vždy uvedeno v návštěvním řádu). Ale ani zde není oprávněnost zastřelit psa, POKUD je pes pod vlivem vedoucího.

Ovčácká a lovecká plemena, služební pes, záchranářský pes nebo slepecký pes, který je viditelně označen (obojek, vesta), nemůže být zastřelen. Nejvhodnější označení je vesta, abyste pak měli jasný důkaz při případném právním sporu.

Kontaktujte nejbližší záchrannou stanici – www.zvirevnouzi.cz.

Česká společnost ornitologická (ČSO) je dobrovolným spolkem profesionálů i amatérů, zabývajících se výzkumem a ochranou ptáků, zájemců o pozorování ptáků a milovníků přírody.

Co dělat se zraněným ptákem? Zraněného ptáka nejlépe zavřeme do kartonové krabice/ přepravky přiměřené velikosti, kterou můžeme zakrýt látkou, aby měl tmu. Takto ho převezeme do záchranné stanice nebo ji umístíme na klidné místo do doby, než si pro zraněné zvíře ze stanice přijedou.

Zákon č. 361/2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích upravuje přepravu zvířat v § 52 v bodě 5 „Při přepravě živých zvířat nesmí být ohrožena bezpečnost řidiče, přepravovaných osob ani zvířat a ani bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.“

Pes nesmí být ve vozidle umístěn volně. Je několik možností, jak zajistit bezpečí psa při jeho převozu. Můžete pořídit speciální pás, který je polstrován v oblasti hrudi a břicha. Pro menší plemena můžete zvolit přepravní boxy nebo klece, které je třeba také ve vozidle připoutat, tj. nemohou se volně pohybovat po vozidle. Větší plemena umístěte do kufru auta, který zajistíte sítí nebo mříží.

Kontaktujte nejbližší záchrannou stanici – www.zvirevnouzi.cz.

V případě, že nalezené zvíře je na pozemní komunikaci, kontaktujte také policii ČR a místní hasičský sbor.

Komentáře jsou vypnuty.