Osvěta a vzdělání

Osvětová a vzdělávací činnost

 

Jedna ze stěžejních aktivit nadace je její osvětová a vzdělávací činnost a šíření informací o životě a přirozených potřebách. V rámci osvětové a vzdělávací činnosti pořádá nadace různé akce, setkání, besedy, semináře a konference napříč tématy ochrany zvířat; provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové a informační materiály; realizuje kampaně, petiční akce a projekty zaměřené na ochranu zvířat, a to ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní režii; oslovuje veřejnost a šíří povědomí o problematice ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Vyhlašuje také grantové programy na projekty v oblasti výchovy a vzdělávání, včetně školení pedagogických pracovníků ve školách i odborných pracovníků v oblasti ochrany zvířat a životního prostředí.

Hlavní náplň činnosti tvoří osvětové a vzdělávací programy pro laickou i odbornou veřejnost. Tyto programy jsou realizovány prostřednictvím komunikace s veřejností, tedy tiskových komuniké, veřejných setkání, seminářů, kampaní, petičních akcí a písemného i telefonického servisu.

Nadace pořádá osvětovou činnost, výchovu a vzdělávání veřejnosti s využitím nejen vlastních informačních a tiskových materiálů, ale také materiálů cizojazyčných. Program zaměřený na informování mladší generace obvykle probíhá formou přednášek ve školách a rozličných akcí, setkání se studenty a pedagogy na půdě vzdělávacích institucí.

Nadace se soustřeďuje také na oslovení odborné veřejnosti. Jedná se převážně o veterinární lékaře, studenty veterinárních, zemědělských a ekologických oborů a další odborníky. K tomuto účelu jsou určeny konference a semináře. Často se jedná také o iniciativu zahraničních organizací, s nimiž nadace spolupracuje. Získané poznatky jsou poté skrze nadaci přetlumočeny domácím odborníkům.

K osvětě veřejnosti využívá nadace všechna dostupná média a nástroje komunikace – tisk, rozhlas, TV a internet. Za zmínku stojí také spolupráce nadace s pořadem České televize – „Chcete mě?

Přednáškový sál Nadace na ochranu zvířat

Nadace na ochranu zvířat provozuje od roku 2015 vlastní přednáškový sál, ve kterém pořádá přednášky, workshopy a semináře na různá témata týkající se zvířat. V roce 2017 se zde uskutečnilo několik přednášek kynologa a odborníka na problémové chování psů Ing. Pavla Bradáče, canisterapeutická setkání, přednáška o ochraně mořských želv nebo přednáška o Výcviku psů pro Afriku vedenou Hankou Böhme, kurzy fotografování zvířat, velmi zajímavá poradna zabývající se problémovým chováním koček Kláry Vodičkové, také plně obsazený seminář o pozitivní motivaci v tréninku zvířat RNDr. Františka Šusty a další akce.

Komentáře jsou vypnuty.