Dědictví

Dědictví

Pokud zvažujete, že byste ustanovili Nadaci na ochranu zvířat jako dědice části či celého vašeho majetku, existují 3 varianty, jak darovat svou pozůstalost:

  • Uzavření dědické smlouvy – touto smlouvou stanovíte dědice části pozůstalosti (odkázat takto můžete maximálně ¾ majetku). Dědická smlouva musí být uzavřena ve formě veřejné listiny – notářského zápisu.

  • Sepsání závěti ve prospěch naší nadace – v závěti můžete odkázat majetek nebo jeho část. Musí být sepsána písemně a splňovat náležitosti podle zákona. V závěti nelze vynechat tzv. neopomenutelné dědice, to je zpravidla manželka či manžel a děti. Závěť je nejlepší sepsat pod dohledem notáře. Můžete ji však také sepsat vlastnoručně nebo v přítomnosti svědků a následně ji nechat u notáře zaevidovat. Dar ze závěti na dobročinné účely není zdaněn.

  • Zřízení odkazu – odkazem nařizujete zákonnému dědicovi, například svým dětem, jak s dědictvím naložit. To znamená, že určíte, aby například část dědictví nebo nemovitost věnovali na dobročinné účely.

V závěti či dědické smlouvě je možné stanovit dědicovi nebo odkazovníkovi různé podmínky nebo příkazy. Například stanovíte-li dědicovi příkaz, pak se jeho splnění může domáhat osoba, v jejíž prospěch příkaz je, nebo osoba k tomu určená závětí.

Majetek lidí, kteří zemřou bez jakýchkoliv dědiců a bez závěti či dědické smlouvy, propadne státu.

Pro více informací nás kontaktujte na e-mailu nadace@ochranazvirat.cz nebo na tel. +420 222 135 460.

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.

Komentáře jsou vypnuty.