Lidé v nadaci

Eva Marlene Hodek
ředitelka
ehodek@ochranazvirat.cz

   

Lucie Vnoučková
vedoucí ekonomického úseku
lvnouckova@ochranazvirat.cz

   

Eliška Coufalová 
vedoucí SOS úseku
ecoufalova@ochranazvirat.cz

Zuzana Mikulková
referentka SOS úseku
zmikulkova@ochranazvirat.cz

Kamila Jandová
referentka SOS úseku
kjandova@ochranazvirat.cz

Ivana Šuranová
asistentka
isuranova@ochranazvirat.cz

Pavla Dorničová
koordinátorka lektorských programů
pdornicova@ochranazvirat.cz

 

Tohle je kolektiv úžasných lidí, kteří se starají nejen o chod nadace, ale především o zvířátka a organizace, která o zvířátka pečují.

 
 

 

Komentáře jsou vypnuty.