Registr zvířat

 

Velice se Vám omlouváme. Online databáze Centrální registr zvířat je z důvodu výpadku financování a spolupráce se společností ICZ a.s. již od roku 2021 bohužel nefunkční a pro nás (nadaci) a veřejnost (chovatele zvířat) nedostupná.

Řešení technických závad / dysfunkčnosti registru, zajištění servisu a technické podpory Centrálního registru zvířat bylo vždy bylo plně v kompetenci shora uvedené IT společnosti, s níž jednáme a snažíme se vyjednat řešení.

 

V každém případě můžeme doporučit evidenci Vašeho psa/psů, v některém z jiných stávajících a funkčních soukromoprávních registrů psů (zvířat) – viz odkaz: https://www.svscr.cz/zdravi-zvirat/registry-psu/, nejlépe v registru s mezinárodním přesahem např. https://www.backhome.cz/.

Doporučujeme evidenci Vašeho psa/psů ve vícero registrech, jelikož registry nejsou provázány, nepůsobí jako jednotné registry na centrální úrovni, do některých nemají přístup praktičtí veterinární lékaři, policie nebo orgány ochrany zvířat. A nefungují v reálném čase, takže např. při ztrátě psa je potřeba jednat rychle a nahlásit jeho ztrátu do příslušného registru, v němž je pes evidován, ale ten nemusí jeho ztrátu (v příslušné rubrice „ztráty“) zveřejnit ihned (zpravidla se tak děje po do 24 nebo 48 hodin). Při evidenci psa/psů ve vícero registrech se zvyšuje pravděpodobnost jeho/jejich dohledání, nalezení a jednoznačné identifikace psa/psů a Vás jako jeho/jejich majitele, chovatele.

Ještě jednou se velice omlouváme za nefunkčnost, nedostupnost Centrálního registru zvířat a děkujeme za pochopení.

S pozdravem za nadaci a přáním všeho dobrého pro Vás a Vašeho psa / Vaše psy.

——————————– 

S ohledem na odborné nároky a požadavky plynoucí z příslušné legislativy EU / ČR vybudovala Nadace na ochranu zvířat ve spolupráci s odborníky v oblasti IT

PET FAMILY – centrální registr zvířat (www.centralniregistrzvirat.cz).

 

PŘÍNOS REGISTRU

 •  IDENTIFIKACE A DOHLEDATELNOST ZVÍŘETE
  ztraceného, odcizeného, zaběhnutého nebo vlastníkem opuštěného
 • IDENTIFIKACE A DOHLEDATELNOST MAJITELE ZVÍŘETE A PROKÁZÁNÍ VLASTNICTVÍ KE ZVÍŘETI
  v případě odcizení, ztráty, zaběhnutí nebo opuštění zvířete
 • ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH SITUACÍ ZVÍŘETE
  i ve vztahu k majiteli, chovateli, veterinárním lékařům a zařízením, osobám i organizacím ovlivňujícím život, zdraví a pohodu zvířete
 • EVIDENCE CHOVŮ ZÁJMOVÝCH ZVÍŘAT
  psů, koček, fretek, hlodavců a později také dalších zájmových zvířat Pet Family – centrální registr zvířat

 

PET FAMILY – CENTRÁLNÍ REGISTR ZVÍŘAT NABÍZÍ PRO MAJITELE, CHOVATELE, CHOVATELSKÉ STANICE A KLUBY, VETERINÁRNÍ LÉKAŘE a ZAŘÍZENÍ, ÚTULKY A DEPOZITA, ZÁJMOVÉ, PROFESNÍ A DALŠÍ ORGANIZACE PEČUJÍCÍ O ZVÍŘATA

 • jednoduchou REGISTRACI ZDARMA
 • uživatelsky jednoduché a KOMFORTNÍ PROSTŘEDÍ
 • strukturované ÚLOŽIŠTĚ DAT, INFORMACÍ a DOKUMENTŮ KE ZVÍŘETE
 • online DOSTUPNOST I Z MOBILNÍ APLIKACE
 • vysokou OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ dle GDPR
 • chytrou MOBILNÍ APLIKACI PRO ZTRÁTY A NÁLEZY ZVÍŘAT
 • elektronickou REGISTRAČNÍ KARTU ZVÍŘETE
 • elektronickou ZDRAVOTNÍ KARTU ZVÍŘETE
 • elektronickou KARTU ODCHOVU ZVÍŘETE
 • odborné / profesionální zázemí a podporu NADACE NA OCHRANU ZVÍŘAT
 • technickou (IT) podporu poskytovanou společností ICZ, a.s.
 • a mnoho dalších služeb a výhod.

 

Komentáře jsou vypnuty.