Firemní dárcovství a spolupráce

Firemní dárcovství

Chcete-li finančně přispět na naši činnost, děkujeme za jakoukoli částku. I malá částka má pro nás velký význam.

Bankovní spojení Nadace na ochranu zvířat:
ČSOB, číslo účtu: 208077066/0300

Účel platby – zpráva pro příjemce:
DAR +  „Název společnosti“

Konst. symbol: 558

Na poskytnutý příspěvek Vám rádi na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Firemní spolupráce

Jak můžete pomoci?

– Umístěním našeho loga na svých webových stránkách s možností prolinku.

– Podílením se na vydání našich tištěných materiálů.

– Zorganizováním benefičního koncertu společně s námi, nebo jiné kulturní akce.

– Vyrobením propagačních předmětů, nebo pokladničky pro veřejné sbírky.

Je mnoho možností jak spolupracovat a pomáhat Nadaci na ochranu zvířat, vaší firmě a především zvířatům a jejich ochraně. Máte-li zájem o spolupráci, nebo vlastní nápad, jak pomoci, napište nám! E-mail: nadace@ochranazvirat.cz

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.

Komentáře jsou vypnuty.