O nás

Proč jsme tady
Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není Vám lhostejný osud milionů zvířat, která  každodenně trpí? Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu.

Kdo jsme
Jsme nevládní nezisková organizace s právní subjektivitou nadace. Od svého založení v roce 1994 hájíme zájmy a práva zvířat (Animal Rights) a zasazujeme se o jejich životní pohodu (Animal Welfare) převážně na území České republiky. Podílíme se také na evropských a mezinárodních projektech, kampaních a iniciativách ve prospěch ochrany zvířat. Zakladateli Nadace na ochranu zvířat jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Naším posláním je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému. Spolupracujeme s českými i zahraničními státními a nevládními organizacemi zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními tuzemskými i zahraničními odborníky napříč spektrem oborů, segmentů činnosti a druhů/skupin zvířat. Finanční prostředky pro svoji profesionální činnost, projekty, kampaně, iniciativy a akce získáváme z dárcovství soukromých a právnických osob, z výnosů nadačního jmění / nadačního investičního fondu a z vlastní (hospodářské) činnosti. Patronkami nadace a čestnými členkami správní rady jsou paní Marta Kubišová, zpěvačka, a Markéta Schimmerová Procházková, zpěvačka a herečka.

Založení Institutu Nadace na ochranu zvířat
1. července 2005 byl založen Nadací na ochranu zvířat a paní Martou Kubišovou Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. (INOZ). Institut sdílí s Nadací stejné poslání (harmonizace vztahu člověk-zvíře-životní prostředí), které bude naplňovat prostřednictvím:

  • vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
  • informační a poradenské činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
  • národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí

Z naší činnosti
Vzhledem k našemu statutu je naším úkolem získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Poskytujeme finanční podporu projektům a aktivitám, které odpovídají cílům Nadace. Pravidelně podporujeme útulky pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy. V případě živelních katastrof a podobných krizových událostí (např. povodně 1997 a 2002) se snažíme co nejúčinněji pomoci a organizováním sbírek finančně i materiálně přispět v nejvíce postižených oblastech.

Věříme, že zvířatům je často ubližováno nejen ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Proto klademe důraz především na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Vycházíme z toho, že milovat zvířata znamená je znát.Vydáváme vzdělávací materiály, pořádáme vzdělávací akce. V rámci informačních kampaní oslovujeme veřejnost a šíříme palčivá témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Snažíme se pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí a ti, kteří k tomu nejsou lhostejní, se na nás obrátí. Přispíváme radou a doporučením vhodného postupu či dáváme podněty k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.

Uvědomujeme si nutnost existence moderních právních předpisů, které lze důsledně prosazovat v praxi, a proto se zasazujeme o přijetí takových zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu.

 

Jsme hlavně lidé co pomáhají.
Jsme tým, jsme tu pro vás a vaše zvířata a pokud nás chcete poznat, klikněte ZDE.

 

V případě že máte na naši nadaci dotaz či podnět, využijte prosím primárně kontaktní formulář – PŘEJÍT NA KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

Komentáře jsou vypnuty.