O nás

Proč jsme tady
Trápí vás, když se setkáváte s krutostí a špatným zacházením se zvířaty, když vidíte jejich bolest a utrpení? Není Vám lhostejný osud milionů zvířat, která  každodenně trpí? Vadí vám, že denně nenávratně mizí mnoho vzácných živočišných druhů většinou v důsledku ničení životního prostředí? To vše se hluboce dotýká i nás, a proto se snažíme, pokud je to v našich silách, hájit zájmy a práva zvířat a měnit situaci k lepšímu.

Posláním nadace je trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí, pomáhat zmírňovat utrpení a zajišťovat přijatelné životní podmínky zvířat v lidské péči, držených v zajetí i zvířat volně žijících. Toto poslání vychází z přesvědčení, že zvířata jsou cítící bytosti, které si zasluhují pozornost, péči a ochranu ze strany člověka. Vychází z myšlenky, že každý život (nejen ten lidský) má svou vlastní neopakovatelnou hodnotu a že v přírodě existují vzájemné vazby pro přežití všech živých organismů a udržení rovnováhy celého ekosystému.

Kdo jsme
Jsme nevládní, nezisková organizace se statutem nadace. Našimi zakladateli jsou paní Marcela Lund, Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně. Již od roku 1994 hájíme práva a zájmy zvířat především na území naší republiky. Vzhledem k našemu členství v mezinárodních organizacích RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals), WSPA (World Society for the Protection of Animals) a Eurogroup for Animal Welfare se podílíme také na celosvětových projektech a kampaních na ochranu zvířat. Spolupracujeme s našimi i zahraničními státními i nevládními organizacemi, zabývajícími se ochranou zvířat a přírody a také s předními světovými odborníky v tomto oboru. Finanční prostředky pro svoji činnost získáváme z dárcovství občanů a firem, z příspěvků a grantů převážně zahraničních charitativních organizací. Podporuje nás asi 800 registrovaných dárců. Naším mediálním partnerem je Český rozhlas 2 a pravidelně spolupracujeme s redakcí pořadu České televize “Chcete mě?”. Moderátorka tohoto pořadu, zpěvačka paní Marta Kubišová, je čestnou členkou  správní rady Nadace.

Založení Institutu Nadace na ochranu zvířat
1. července 2005 byl založen Nadací na ochranu zvířat a paní Martou Kubišovou Institut Nadace na ochranu zvířat, o.p.s. (INOZ). Institut sdílí s Nadací stejné poslání (harmonizace vztahu člověk-zvíře-životní prostředí), které bude naplňovat prostřednictvím:

  • vzdělávací a osvětové činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
  • informační a poradenské činnosti v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí
  • národní a mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany zvířat, přírody a životního prostředí

Z naší činnosti
Vzhledem k našemu statutu je naším úkolem získávat a přerozdělovat finanční prostředky. Poskytujeme finanční podporu projektům a aktivitám, které odpovídají cílům Nadace. Pravidelně podporujeme útulky pro psy a kočky a záchranné stanice pro handicapované volně žijící živočichy. V případě živelních katastrof a podobných krizových událostí (např. povodně 1997 a 2002) se snažíme co nejúčinněji pomoci a organizováním sbírek finančně i materiálně přispět v nejvíce postižených oblastech.

Věříme, že zvířatům je často ubližováno nejen ze zlého úmyslu, ale v důsledku nevědomosti. Proto klademe důraz především na vzdělávání, osvětu a šíření informací o zvířatech, o jejich životě a přirozených potřebách. Vycházíme z toho, že milovat zvířata znamená je znát.Vydáváme vzdělávací materiály, pořádáme vzdělávací akce. V rámci informačních kampaní oslovujeme veřejnost a šíříme palčivá témata ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Snažíme se pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí a ti, kteří k tomu nejsou lhostejní, se na nás obrátí. Přispíváme radou a doporučením vhodného postupu či dáváme podněty k řešení případů týrání zvířat u kompetentních orgánů.

Uvědomujeme si nutnost existence moderních právních předpisů, které lze důsledně prosazovat v praxi, a proto se zasazujeme o přijetí takových zákonů, které zaručují zvířatům lepší ochranu.

 

Jsme hlavně lidé co pomáhají.
Jsme tým, jsme tu pro vás a vaše zvířata a pokud nás chcete poznat, klikněte ZDE.

 

V případě že máte na naši nadaci dotaz či podnět, využijte prosím primárně kontaktní formulář – PŘEJÍT NA KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

 

Komentáře jsou vypnuty.