Poradenství

Poradenství

 

Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost; pomáhá při řešení konkrétních případů a aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitoruje podmínky chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat.

Nadace se snaží pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat, jejich zanedbání či opuštění nebo k ničení jejich životního prostředí. Pracovníci nadace přispívají radou a doporučením vhodného postupu a dávají podněty kompetentním orgánům k řešení případů týrání zvířat nebo závažného zanedbání jejich péče.

Nejširší poskytovanou službou je informační servis určený široké veřejnosti. Zahrnuje praktické poradenství při řešení krizových situací, tzn. případů, kdy je zvíře v nouzi, týráno, opuštěno, zraněno apod.

SOS ZVÍŘE

V roce 2006 zahájila nadace ve spolupráci s Institutem Nadace na ochranu zvířat, o.p.s., projekt s názvem SOS Zvíře. Tento projekt se zaměřuje na pomoc týraným, opuštěným nebo handicapovaným zvířatům napříč spektrem živočišných druhů.

K naplnění cíle projektu SOS Zvíře přispívá také rozvíjení spolupráce s orgány státního veterinárního dozoru (Státní veterinární správa ČR a jednotlivé krajské veterinární správy), státní správy a samosprávy (OŽP obcí s rozšířenou působností), s orgány činnými v trestním řízení (Policie ČR, státní zastupitelství), s dalšími zainteresovanými státními institucemi (Komora veterinárních lékařů ČR, Česká inspekce životního prostředí, Agentura ochrany přírody a krajiny) a  také nevládními ochranářskými organizacemi (např. ČSOP, SOS Zvířata v nouzi, PesHelp24, Liga na ochranu zvířat, Animal Eye, Společnost pro zvířata aj.), s útulky pro zvířata a se záchrannými stanicemi pro volně žijící živočichy, s odborníky a dobrovolníky v přímé a nepřímé ochraně zvířat v celé České republice a také s odborníky z jiných souvisejících oborů – např. legislativa, zemědělství, biologie.

V rámci projektu SOS Zvíře nabízí nadace bezplatné poradenství (internet, telefon, email, média) pro širokou veřejnost. Pro veřejnost nadace provozuje tel. linku SOS Zvíře (+420 222 135 460, 736 751 354 nebo 739 058 172) a emailovou poradnu (nadace@ochranazvirat.cz). Veřejnost se může na nadaci obrátit s dotazy a podněty ke konkrétním případům, u nichž je podezření na týrání, zanedbání péče či opuštění zvířete a také s jakýmikoliv dotazy týkajícími se správné péče o zvířata. Projekt SOS Zvíře se setkal s velkým zájmem ze strany veřejnosti.

Psí poradna

V rámci osvětových a vzdělávacích aktivit provozuje nadace v rámci veřejných osvětových akcí, které pořádá nebo kterých se účastní, bezplatnou Psí poradnu (FOR PETS, PES FEST, Světový den zvířat, Psí Den Prahy 2 aj.).

Komentáře jsou vypnuty.