Petice

AKTUÁLNÍ PETICE:

 • Stop zabíjení zvířat pro zábavu – zákaz dovozu trofejí zvířat do ČR

Více informací o petici a trofejových lovech získáte na: www.saveafricananimals.org

 

 • Petice prodejcům za ukončení prodeje zábavné pyrotechniky

https://spolecnostprozvirata.cz/stoppyro/

 

 • Compasion in world farming – Konec doby klecové

https://www.ciwf.cz/nase-kampane/konec-doby-klecove/

 

 • Stop krutým transportům zvířat

www.stoptransport.cz

 

 • Promluvme za ryby – petice za zlepšení podmínek chovaných ryb

Více informací o petici za zesílení ochrany ryb na: https://www.ciwf.cz/nase-kampane/konec-doby-klecove/

 

 • Zákaz exportu živých zvířat do zemí mimo EU

Více informací o petici požadující zákaz dálkové přepravy hospodářských zvířat na: https://akce.ciwf.cz/page/87261/petition/1

 

ARCHIV:

 • Petice za změnu evidence, výše a využívání poplatku ze psů
 • Petice za zákaz chovu a využívání volně žijících zvířat v cirkusech
 • Petice za ukončení testování prostředků pro domácnost na zvířatech
 • Petice za návrh změny zákona na ochranu zvířat proti týrání ve věci problémových chovů zájmových zvířat – tzv. množíren
 • Compasion in world farming – Konec doby klecové
 • Za pokusy bez zvířat – Zachraňte kosmetiku bez krutosti – zachovejte Evropu bez testování na zvířatech  – uzavřeno, k 31. 8. 2022 bylo dosaženo dostatečného počte podpisů – Více informací o petici požadující zákaz testování kosmetických přísad na: https://www.zapokusybezzvirat.cz/formular.php

Komentáře jsou vypnuty.