Hurá, máme doma zvíře! – osvětové videopodcasty

Psa, kočku, králíka, papouška nebo jiné domácí neboli zájmové zvíře chová více než polovina všech českých domácností. Někteří majitelé přistupují k chovu a držení takových zvířat nezodpovědně a nezhodnotí své možnosti a schopnosti již v samém počátku, tedy před pořízením zvířete. Díky tomu pak trpí jak zvířata, tak i jejich okolí. 

Například díky volně pobíhajícím psům a kočkám dochází ke zraňování či usmrcování stovek volně žijících zvířat, ale škody vznikají také na zvířatech hospodářských, lidech či majetku. Záchranná stanice pro volně žijící živočichy každoročně vynakládá nemalé prostředky na to, aby uhradila léčbu a péči o zvířata přijímaná v důsledku lidské lhostejnosti či nevědomosti. Do přírody se však dostávají i exotické druhy zvířat, jako jsou papoušci a jiní exotičtí ptáci, savci nebo plazi, přičemž někteří jsou považováni za druhy invazní. Milionové finanční náklady mají s odchytávanými zájmovými zvířaty také městské i soukromé útulky. Ne vždy se podaří dohledat majitele zvířete a vrátit mu jej do péče, a tak se stává, že je tato zařízení mají v péči i několik měsíců či let. Za rok 2021 měla např. jen v Praze zařízení v Troji a Měcholupech v péči 801 psů, 874 koček a 206 zvířat v kategorii ostatní, Záchranná stanice hl. m. Prahy pak 5275 zvířat. Zvířata, která nemají adekvátní péči a v domácnostech trpí nikdo, bohužel, nespočítá.

V současné době stále neexistuje jednotný koncept osvěty a vzdělávání v oblasti chovu zájmových zvířat, chceme tomu tímto projektem, podpořeným grantem Magistrátu hlavního města Prahy, jít naproti.

Nadace na ochranu zvířat má za cíl v rámci projektu vytvořit sadu osvětových videopodcastů věnovaných právě problematice chovu zájmových zvířat. Spolu s odborníky, jako je RNDr. František Šusta, Ph.D., MVDr. Martina Načeradská, chovatelé a pracovníci útulků, depozit a záchranných stanic, se zaměříme na informace o požadavcích na chov jednotlivých skupin zájmových zvířat s důrazem na možná rizika, která hrozí při jejich nedodržení, včetně ohrožení naší přírody zejména v důsledku úniku či opuštění (vypuštění) zájmových zvířat. Podcasty budou distribuovány prostřednictvím elektronických médií, podcastových aplikací a portálů (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Podcasty.cz) a prostřednictvím našich mediálních kanálů – internetových stránek www.ochranazvirat.cz a sociálních sítí a multimediálních platforem (Facebook, Instagram, Youtube, Vimeo aj.). Kromě těchto médií plánujeme nabídnout náš projekt „Hurá, máme doma zvíře! – osvětové podcasty“ také streamovacím službám, platformám a televizím jako TV Stream.cz nebo Prima Zoom/iPrima.cz, příp. dalším celoplošným a/nebo regionálním médiím. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Většina prohřešků proti zvířatům se děje z nevědomosti či lhostejnosti lidí. Šířením našich osvětových podcastů chceme zapůsobit i na tyto skupiny lidí a nenásilnou formou je vzdělávat a vštěpovat jim správné návyky a dovednosti související s chovem zájmových zvířat. Cílovou skupinou jsou tedy dospělé osoby se zájmem o chov zájmových zvířat, případně učitelé a pedagogové na všech stupních vzdělávání, vč. mimoškolního.

Termíny jednotlivých etap:

leden až červen 2023 – oslovení zhotovitele audiovizuálního díla a odborníků, kteří se budou podílet na přípravě scénáře a jednotlivých dílů podcastů – preprodukce

červenec až říjen 2023 – natáčení podcastů s odborníky na jednotlivé skupiny zájmových druhů zvířat – produkce

červenec až listopad 2023 – práce na podcastech – střih a zvuk – postprodukce

prosinec až leden 2023 – distribuce podcastů

leden až březen 2024 – získání zpětné vazby od jednotlivých subjektů a veřejnosti

duben až květen 2024 – analýza získaných výsledků

Výstupy řešení

V rámci projektu vznikne sada osvětových video podcastů, animací, vizuálů a publikačních výstupů (článků, rozhovorů, příspěvků, stories a dalších výstupů) věnovaných chovu zájmových zvířat s důrazem na rizika spojená s nevhodnou, nesprávnou, nedostatečnou péčí o zvířata v zájmovém chovu.

Sbírka na portále DARUJME.CZ 

Rádi bychom, aby se podařilo osvětová videa rozšířit mezi co největší okruh (budoucích) chovatelů. Pomůžete nám s tím? Rádi bychom videa umístili také na placené platformy. Proto jsem zřídili sbírku na portále Darujme.cz: https://www.darujme.cz/projekt/1208686

 

 

Seznam a obsah jednotlivých témat (10 podcastů)

  1. Pes členem rodiny – Mít psa představuje mnoho radosti, ale také řadu povinností a velkou zodpovědnost. Majitel se musí vždy chovat tak, aby chovem psa neobtěžoval své okolí (hluk, nečistoty, pach, exkrementy, nechtěný kontakt, útoky na lidi nebo zvířata, střet s dopravou), zároveň musí psovi zajistit adekvátní welfare (socializace, výcvik, pravidelná a vhodná strava, dostatek pohybu a vyžití, sociální kontakt s lidmi a ostatními psy). Základy správné péče o psa, výživy, výchovy a výcviku psů s ohledem na časové, mentální a fyzické možnosti. Součástí tématu je i odpovědný vztah ke zvířeti, příklady správné komunikace se zvířetem a jeho socializace, přehled volnočasových, zájmových a sportovních aktivit vhodných pro psy. 
  2. Kočka je zvíře domácí – V současných podmínkách měst není pro kočku bezpečný volný pohyb mimo zahradu majitele, majitel může zařídit domácnost tak, aby kočka nestrádala (jiné zvíře v domácnosti, dostatek enrichementu = obohacení prostředí zajišťující zvířeti optimální psychickou a fyziologickou pohodu – škrabadel, prolézaček, výhled z okna aj), zajištění čipování a kastrace (nejedná-li se o chov zvířat s průkazem původu). Základy správné péče o kočku, pravidla výživy, výchovy koček v domácnosti s ohledem na časové, mentální a fyzické možnosti lidí a zvířat. Součástí tématu je i odpovědný vztah ke zvířeti, příklady správné manipulace a komunikace se zvířetem a jeho socializace, dále ukázky společných her. 
  3. Máme doma Andulu – drobní papoušci a okrasní pěvci – Kdo by neznal pestrobarevné andulky nebo zlaté lahodně zpívající kanárky. Zavřít do klícky, nasypat něco k snědku ale nestačí. Správná klec, kvalitní strava bohatá na vitamíny, v mnoha případech i ptačí parťák –  bez dobrých znalostí papoušek trpí, chřadne a často uhyne. Základy správné péče o papoušky chované v domácnosti. Součástí tématu je samozřejmě odpovědný vztah ke zvířeti, příklady správné manipulace a komunikace se zvířetem. 
  4. Křeček v noční košili – malí hlodavci (křeček, morče, potkan, krysa) představují pro rodiče, kteří chtějí vyslyšet žadonění dětí o zvířátko ideální volbu “malé zvíře = málo starostí”, ale je tomu opravdu tak? Většina drobných hlodavců jsou noční živočichové a od toho se odvíjí řada konfliktů – zvířata dělají v noci rámus, ve dne chtějí spát a pokud jim děti nedopřejí potřebný spánek, nutí je do fyzického kontaktu, mohou být agresivní. Častý je jejich samotářský způsob života, což lidé neví a pořídí zvířeti “kamaráda”. Zvířata se pak perou či dokonce usmrtí.
  5. Králík na divoko – Pro nejmenší děti rodiče často volí zvířecího společníka, u kterého nehrozí pokousání a od dítěte si nechá „všechno líbit“. Králík je tedy častá volba. Zvíře však není plyšová hračka a je třeba s ním zacházet tak, aby mu soužití s námi dělalo radost. Největšími nešvary jsou nevhodná strava, malý prostor a samota.
  6. Fretka  – po kočce nejčastěji chovaná šelmička v našich domácnostech, její chov však není pro každého, zvláště když se v dospělosti začne projevovat jako samostatné individuum se svými potřebami a specifiky (např. pach), z neopatrnosti nebo záměrně pak často končí ve volné přírodě.
  7. “Miniprasátko” – neštěkavý mini-mazlíček mnohého zaujme, realita však bývá od inzerátů zcela odlišná. Prasátko po kolena se postupem času změní v čuníka vážícího přes metrák. Potřebné množství a složení potravy je u těchto zvířat nezbytné, stejně tak jako naplňování jejich potřeb, například rytí.
  8. Kůň – přestože si koně ve městě představí málokdo, najdeme je i tam. K tomu ještě existují i miniaturní formy koní a také poníci, u kterých se očekávají menší nároky na prostor i finance. Je tomu ale opravdu tak? Jaké jsou nároky na ustájení, krmení, veterinární péči a přepravu těchto zvířat? Jak předcházet zdravotním problémům a co to případně stojí? Kde koňská pastva škodí a kde pomáhá.
  9. Nudíte se, nepořizujte si medvídka mývala – V minulosti pro kožešiny chovaná zvířata, jako je mýval, psík mývalovitý, nutrie, ondatra, norek americký a další mohou někomu připadat jako roztomilá zvířata. Mnohdy je snahou lidí jedince těchto invazivních druhů zachránit před utracením. Tyto druhy nejsou jednoduchými zvířaty k ochočení a socializaci a tak často končí v útulku nebo v přírodě, kde nemají přirozeného nepřítele a dokáží být pro naši přírodu a druhy v ní opravdovou zkázou.
  10. Exoti nejsou maskoti – přesto, že z exotických zemí pochází většina druhů zájmových zvířat, je také většina těch, kteří vyžadují adekvátní, specifickou péči. Tu však jim neposkytne každý majitel. Lehce pořízené zvíře si lidé často přinesou domů bez znalostí, jaké má to dané zvíře nároky a potřeby. Trpí pak jak zvířata, tak lidé, často nechtěná zvířata končí na ulici. Téma exotických zvířat řeší Nadace v samostatném projektu „Exoti nejsou maskoti“, kde podrobně zpracovává témata jako Papoušek není jen živé rádio, Stoleté želvy, Když sousedka tygra, tak já lva!, Zvířata z pralesa nepustím do lesa, Jak (ne)odrovnat sousedku (hadi, pavouci, švábi…), Opičí se opice rády?

Ve všech podcastech se lidé dozví základní charakteristiky a původ daného druhu/skupiny, legislativní opatření týkající se daného druhu/skupiny, rizika spojená s chovem (zdravotní, etická, etologická), dozví se, na koho se obrátit o radu a pomoc. 

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy. Děkujeme!

Komentáře jsou vypnuty.