Co dělat, když policie nechce odchytit toulavé zvíře?

Co dělat, když policie nechce odchytit toulavé zvíře?

Na základě Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. má obec povinnost postarat se o nalezené toulavé zvíře. Oznámení toulavého zvířete na městskou policii je oznámení nálezu obci, protože městská policie je orgánem města/obce. Obci tímto vzniká povinnost se o nalezené zvíře postarat. Obce mají mít postupy k odchytu nalezeného zvířete. Pokud je obec menší a nemá vlastní městskou policii, nález musíte řešit přímo s obecním úřadem. Obec hradí veškeré náklady spojené s odchytem a karanténou odchyceného zvířete dle Zákona o veterinární péči č. 166/1999 Sb.

Pokud vaše oznámení o toulavém zvířeti městská policie odmítne řešit, požádejte o přepojení na některého z nadřízených. Dále připomeňte skutečnost, že hovor je nahráván nejen z jejich strany, ale i z vaší strany. A v případě, že toulavé zvíře způsobí nehodu nebo někoho poraní, bude probíhat šetření a tento hovor o oznámení toulavého zvířete a následné kroky budou prošetřovány – toto je ovšem již krajní řešení, pokud na lince dispečinku městské policie nebudou brát závažnost situace v potaz.

Každé město nebo obec musí mít buď odchyt zajištěný městskou policií, odchytovou službou (soukromým útulkem, technickou službu), nebo mít smlouvu s jinou obcí/městem, které tyto služby poskytují. Vaše povinnost vůči nalezenému zvířeti končí v okamžiku oznámení na policii nebo kontaktováním odchytové služby.

V závěru – nenechte se odradit výmluvami městské policie a důrazně připomeňte nebezpečí, které může toulavé zvíře způsobit – dopravní nehodu při pohybu na pozemní komunikaci, poranění člověka a v případě, že zvíře trpí nakažlivou nemocí, tak šíření této nákazy.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.