Dárci

Dárci

 

Nadace na ochranu zvířat je nevládní nezisková organizace financovaná z darů soukromých a právnických osob, na nichž závisí její činnost ve prospěch ochrany zvířat.

Bez této finanční podpory by nadace nemohla plnit své cíle, poslání a účel, k němuž byla založena.

Firemní dárci – sponzoři

Zooplus AG

James Cook Languages, s.r.o.

AUTOCONT a.s.

Deloitte

Nadační fond Anima

a další.

Soukromí dárci

Děkujeme všem našim soukromým dárcům, kteří nám pomáhají hájit práva a zájmy zvířat a zajišťovat jejich přijatelné životní podmínky. Díky Vašim finančním darům a příspěvkům můžeme přerozdělovat finanční pomoc mezi záchranné stanice pro volně žijící živočichy a útulky a zařízení pečující o opuštěná a týraná zvířata. Naše práce a úsilí se neobejde bez Vaší podpory. Děkujeme!

Chcete-li finančně přispět na naši činnost, děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na bankovní účet:
ČSOB, 208077066/0300, konst. symbol 558.

Můžete nás podpořit jednorázově či pravidelně, např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam.

Na poskytnutý příspěvek Vám rádi na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Instrukce pro převod složenkou typu A nebo bankovní převod 
Bankovní spojení Nadace na ochranu zvířat:
ČSOB, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5
Číslo účtu: 208077066/0300

Účel platby – zpráva pro příjemce:
DAR +  „Vaše jméno a příjmení“

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.

Komentáře jsou vypnuty.