Nadační příspěvky

Nadační příspěvky

 

Kdykoli v průběhu roku si mohou organizace zabývající se ochranou zvířat požádat o nadační příspěvek. Příspěvky rozdělujeme kvartálně, na jejich výši a určení v minulých čtvrtletích můžete nahlédnout do našich pravidelných newsletterů. K zapojení organizace do přerozdělování nadačních příspěvků je potřeba vyplnit Žádost o nadační příspěvek a Čestné prohlášení (ke stažení níže) a zaslat je na e-mailovou adresu: nadace@ochranazvirat.cz.

 

 

 

 

Upozorňujeme žadatele, že na požadovaný nadační příspěvek nevzniká žadateli podáním žádosti o nadační příspěvek žádný oprávněný či automatický nárok. Dále upozorňujeme žadatele o nadační příspěvek, že pokud bude jím předložený Formulář žádosti o nadační příspěvek nebo Čestné prohlášení k žádosti o nadační příspěvek vykazovat formální nedostatky, vady nebo nepravdivé údaje, žádost o nadační příspěvek žadatele bude automaticky vyřazena z výběrového řízení a nebude jí vyhověno. Děkujeme.

 

Nepeněžité dary

Nadace přerozděluje mezi útulky a záchranné stanice pro volně žijící živočichy v ČR (kromě finančních příspěvků) také nepeněžité dary v podobě krmiva, výživových doplňků, pochoutek, chovatelských potřeb a vybavení (např. pelíšky, obojky, vodítka, stelivo, škrabátka aj.), které získává pořádáním charitativních sbírek.

Charitativní sbírky pořádáme na akcích pro veřejnost – např. na veletrhu FOR PETS, na oslavě Světového dne zvířat a na dalších benefičních akcích.

Kromě těchto charitativních sbírek a benefičních akcí shromažďujeme nepeněžité dary celoročně – v sídle Nadace na ochranu zvířat. Všem přispěvatelům a dárcům moc děkujeme.

 

 

 

Komentáře jsou vypnuty.