Naše činnost

Veřejná sbírka

Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen na podporu vlastní činnosti, kampaní a projektů, ale také k podpoře aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat.

Finanční prostředky získané z veřejné sbírky nadace opět přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy na území ČR a jiným neziskovým organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry.

Osvětová a vzdělávací činnost

Jedna ze stěžejních aktivit nadace je její osvětová a vzdělávací činnost a šíření informací o životě a přirozených potřebách. V rámci osvětové a vzdělávací činnosti pořádá nadace různé akce, setkání, besedy, semináře a konference napříč tématy ochrany zvířat; provozuje informační stránky, vydává a šíří tiskové a informační materiály; realizuje kampaně, petiční akce a projekty zaměřené na ochranu zvířat, a to ve spolupráci s jinými organizacemi nebo ve vlastní režii; oslovuje veřejnost a šíří povědomí o problematice ochrany zvířat ve sdělovacích prostředcích.

Poradenství

Nadace poskytuje poradenské služby pro širokou veřejnost; pomáhá při řešení konkrétních případů a aktivně vyhledává závažné případy týrání zvířat a zanedbání jejich péče; monitoruje podmínky chovu domácích, hospodářských, kožešinových a volně žijících zvířat.

Nejširší poskytovanou službou je informační servis určený široké veřejnosti. Zahrnuje praktické poradenství při řešení krizových situací, tzn. případů, kdy je zvíře v nouzi, týráno, opuštěno, zraněno apod.

Legislativní činnost

Nadace trvale usiluje o prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorbu legislativních návrhů nových zákonů, směrnic a vyhlášek a zároveň návrhů úprav již existujících právních předpisů, které zajistí větší životní pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv. Nadace je oficiálním připomínkovým místem pro legislativní návrhy, změny a úpravy české a evropské legislativy.

Grantová činnost

Grantová činnost nadace je zaměřena na podporu projektů a aktivit odpovídajících jejímu poslání, cílům a prioritám. Nadace rozděluje finanční prostředky útulkům a záchranným stanicím na území ČR a jiným neziskovým organizacím působícím na poli praktické ochrany zvířat i v oblasti jejich nepřímé ochrany.

Spolupráce a networking

Nadace dlouhodobě spolupracuje s dalšími neziskovými, profesními a zájmovými organizacemi v ČR. A dále také s institucemi státní správy a místní samosprávy.

Komentáře jsou vypnuty.