Jednorázové finanční dary

Jednorázové finanční dary

Můžete nás podpořit jednorázově nebo pravidelně – např. formou trvalého příkazu k úhradě. I malá částka, která je zasílána pravidelně, má pro nás velký význam.

Chcete-li finančně přispět na naši činnost, projekty a kampaně ve prospěch ochrany zvířat,

děkujeme za jakoukoli částku zaslanou na náš fundraisingový účet vedený u ČSOB a.s., číslo účtu: 208077066/0300, konstantní symbol 558.

Na vámi poskytnutý finanční dar vám rádi na požádání vystavíme potvrzení o přijetí daru.

Instrukce pro bankovní převod a/nebo platbu složenkou typu A v rámci ČR

Bankovní spojení Nadace na ochranu zvířat:
ČSOB, a.s., pobočka Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4-Nusle

Číslo účtu: 208077066/0300

Účel platby – zpráva pro příjemce: DAR + „Vaše jméno a příjmení“

Konstantní symbol: 558

Adresa sídla nadace: Nadace na ochranu zvířat, Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4

Instrukce pro bankovní převod ze zahraničí (přeshraniční platby)

Name of Bank: ČSOB, a.s.

Address of Bank: ČSOB, a.s., Na Pankráci 310/60, 140 00 Praha 4-Nusle, CZ

Account Owner / Account Name: Nadace na ochranu zvířat

Address of Account Owner: Pujmanové 1219/8, 140 00 Praha 4, CZ

Account Number: 208077066/0300

SWIFT/ BIC: CEKOCZPP

IBAN: CZ89 0300 0000 0002 0807 7066

Purpose of payment – message for recipient: GIFT + “Your first and last name”

Chcete-li nám pomoci jinou formou – např. nepeněžitými dary, dědictvím, dobrovolnictvím, sociálním a/nebo firemním marketingem apod., veškeré informace najdete na našich webových stránkách v této rubrice a jejích podrubrikách:

https://www.ochranazvirat.cz/podporte-nas/.

Můžete nás také kontaktovat telefonicky nebo emailem a my vám představíme různé formy / způsoby, jak nám můžete pomoci ve prospěch ochrany zvířat.

DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.

 

Komentáře jsou vypnuty.