Povídání o vodě

Povídání o vodě

Dnes je světový den vody – nejvzácnější tekutiny, bez které není života. Kolik podob má voda? Sladká, slaná i brakická, stojatá i tekoucí, klidná i bouřlivá, ve skupenství kapalném, pevném (led, sníh) i plynném (vodní pára). 

Může dávat i brát život, je dobrý sluha, ale zlý pán. Sucho přináší neúrodu a hladomor, bez vody člověk vydrží jen pár dní. Záplavy a vlny tsunami ale ničí vše, co jim přijde do cesty, životy i majetek. Mějme proto vodu v úctě. 

Nenápadná kapalina bez chuti a zápachu, průhledná (pokud je čistá), přesto nezbytná. Je součástí každého živého organismu, například lidské tělo je přibližně z 60 % tvořeno vodou. Rostliny obsahují až 90 % vody. 

Ochrana vody a její kvality je stěžejním úkolem, na kterém závisí přežití nejen lidstva, ale i všeho živého na Zemi. 


Voda pokrývá více než 71 % zemského povrchu. Více než 97 % vodních ploch zaujímají  moře a oceány, oproti tomu sladká voda tvoří jen 3 % vody na Zemi. 

Sladká voda se z 69 % skrývá v ledovcích v oblastech jižního a severního pólu, 30 % představuje podzemní voda a pouze se zlomkem množství vody (1 %) se setkáváme jako s  vodou povrchovou a atmosférickou. Ledovce jsou tak největší zásobárnou sladké vody na Zemi.

Na mnoha místech je vody velký nedostatek a je potřeba velkého důmyslu k jejímu získání. Víte například, jak se dá získat voda v poušti? Pomocí slunečních destilátorů, které využívají k odpařování vody tepelnou energii slunce. Fólie překrývá písečnou jámu, ve které jsou sklenice, do kterých odkapává odpařená voda.

Ochrana vody a její kvality je stěžejním úkolem, na kterém závisí přežití nejen lidstva, ale i všeho živého na Zemi. 

Ještě jeden důležitý význam pro lidstvo má voda – a to dopravní. Řeky a moře jsou od pradávna využívány jako dopravní cesty, které přispívaly nejen k přesunu zboží, ale i k objevitelským výpravám do celého světa. 

O významu vody a důležitosti jejího připomenutí v rámci Světového dne vody si můžete přečíst také zde:  https://www.mzp.cz/cz/news_20230322_Vodohospodari-slavi-Svetovy-den-vody

Nebo zde: https://www.nase-voda.cz/dnes-je-svetovy-den-vody-2023/

Zaposlouchejte se na závěr do krásné písně, oslavující vodu: 

text: Nadace na ochranu zvířat – Pavla Dorničová, Foto: Pixabay – Rony Michaud a Dimitris Vetsikas

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.