Tygr (Panthera tigris) – obávaný a ohrožený

Tygr – největší a nejsilnější žijící kočkovitá šelma, predátor, který nemá konkurenci ani přirozeného nepřítele. Není se co divit. 

 

Přesto se jeho populace snižuje a je stále více ohroženým druhem. Proč? Má to několik důvodů. 

1/ Díky odlesňování a rozšiřování zemědělství ubývá prostor, kde může nerušeně žít, lovit a rozmnožovat se. Tygr je tvor samotářský a teritorium každého jedince je poměrně velké. 

2/ Ubývá přirozená kořist (velcí kopytníci) díky změnám v krajině.

3/ Pytláctví – části tygřích těl jsou velmi ceněné v tradiční čínské medicíně.

 

Zvláště ve 20. století se populace tygra výrazně snížila. V roce 1920 se počet tygrů odhadoval na 100 000, v roce 1970 bylo odhadováno pouze 4 000 tygrů. Díky záchranným programům se podařilo v posledních letech podařilo zvýšit počet tygrů na Sibiři a v Indii, na dalších územích se ale stavy stále snižují.

Areál rozšíření tygra je v současné době v Asii, a to od Indie přes Indočínu a východní Čínu až na Sibiř. Na jihu je rozšířen až po Indonésii, žije i na Sumatře. 

Je rozlišováno 9 poddruhů – 6 žijících a 3 vyhynulé:

Tygr ussurijský (Panthera tigris altaica)  

Největší z poddruhů tygra, nejmohutnější kočkovitá šelma vůbec. Patří k němu populace na ruském Dálném východě a pravděpodobně v severní Číně u hranic s Ruskem.

Tygr čínský (Panthera tigris amoyensis)  

Žil na jihu Číny, ale přes 20 let už nebyl v přírodě zaznamenán. Jeho osud je nejspíš zpečetěn. Několik desítek těchto tygrů žije v čínských zoologických zahradách (řada z nich jsou pravděpodobně kříženci více poddruhů)

Tygr indočínský (Panthera tigris corbetti) 

Žije v Barmě, Thajsku, Kambodži, Laosu, Vietnamu a v jižní Číně. Populace čítá asi 1 500 jedinců.

Tygr malajský (Panthera tigris jacksoni) 

Žije ve střední a jižní části Malajského poloostrova. Populace je kriticky ohrožená, přežívá asi 230-340 jedinců.

Tygr sumaterský (Panthera tigris sumatrae)  

Nejmenší poddruh tygra, žijící na ostrově Sumatra. Vyznačuje se sytě hnědooranžovým zbarvením srsti s výraznými černými pruhy. 

Tygr indický (Panthera tigris tigris)  

V současnosti nejrozšířenější. Vyskytuje se na rozsáhlém území v oblasti Indie a Indočíny, ale v malých izolovných slupinkách. To není pro udržení přírodní populace bohužel příznivý stav. K tomuto poddruhu patří i tzv. „bílí tygři“, chovaní v některých zoologických zahradách. Jejich chov pochází od jednoho bílého samce, odchyceného v roce 1951 v přírodě. Ten se křížil s normálně zbarvenými samicemi a bílí potomci byli dále používání k chovu. Nejedná se o albíny, mají stále charakteristické pruhy a modré oči. 

Vyhynulé poddruhy:

Tygr javánský (Panthera tigris sondaica)  

Patřil k menším poddruhům a byl vyhuben pravděpodobně v 70. letech minulého století.

Tygr balijský (Panthera tigris balica)  

Také patřil mezi menší poddruhy, žil na ostrově Bali. Poslední kus uhynul v roce 1937.

Tygr turanský (Panthera tigris virgata)  

Žil ve střední Asii a byl vyhuben v 70. letech minulého století. Byl označován také jako tygr kaspický. Podle genetických analýz se ale nejednalo o samostatný poddruh, nelišil se od tygra ussurijského. Patřil tedy ke stejnému poddruhu.

 

Podle některých studií se však nejedná o poddruhy, ale pouze o regionální zeměpisné variety a rozlišují se poddruhy pouze dva – pevninský (Panthera tigris tigris) a sundský (Panthera tigris sondaica)

 

Jak tygři žijí? 

Tygři jsou samotáři, stýkají se samci se samicemi jen krátce v době páření, mláďata zůstávají s matkami až do tří let. Samice jsou březí přibližně 103 dní a mívají 2-5 mláďat. Období páření se liší podle oblasti, kde tygři žijí. 

Velikost revíru tygra závisí na dostupnosti kořisti, může být i 200-400 km2. Za dobrých podmínek však bývá výrazně menší. 

Kde v českých ZOO můžeme tygry vidět? 

Zoo Brno https://www.zoobrno.cz/

Zoo Hluboká https://www.zoohluboka.cz/

Zoo Hodonín https://www.zoo-hodonin.cz/

Zoo Jihlava https://zoojihlava.cz/

Zoo Liberec https://www.zooliberec.cz/

Zoo Olomouc https://www.zoo-olomouc.cz/

Zoo Plasy https://www.zooplasy.cz/

Zoo Praha https://www.zoopraha.cz/

Zoo Tábor https://www.zootabor.eu/

Zoo Ústí nad Labem https://www.zoousti.cz/

Zoo a zámek Zlín Lešná https://www.zoozlin.eu/


text: Nadace na ochranu zvířat, Pavla Dorničová, foto: Pixabay: SusuMa, Pixel-mixer, No-longer-here, Garten-gg, 

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.