Psi jako nepostradatelní pomocníci 

Psi od nepaměti slouží člověku jako pomocníci při lovu, ochránci, hlídači. 

Je ale i služba a pomoc, která není tak obvyklá a psi se neuplatňují tak dlouho. Většina zná vodící psy, které potkává na ulicích, jak soustředěně vedou svého nevidomého pána. Je to práce velmi odpovědná a psi se na ni dlouho a pečlivě připravují. Je to velmi důležité, špatně vycvičený vodící pes může být pro svého majitele nebezpečný a způsobit velké kompikace. 

Pro lidi s určitým hendikepem (ať už fyzickým nebo psychickým) však jsou psi neocenitelnými pomocníky i mnoha dalšími způsoby. 

Asistenční psi pomáhají lidem s fyzickým hendikepem (například vozíčkářům) podávat různé  předměty, ať už spadlé nebo ležící tam, kam dotyčný neodsáhne (třeba mobilní telefon, léky, knihy…), ty se naučí podávat i jen podle názvu. Umí otevírat a zavírat dveře, skříně, šuplíky, nosit například nákup a umí mnoho dalších věcí, které vozíčkáři usnadní život. Pomáhají třeba i při svlékání či oblékání. Lidem hluchým či nedoslýchavým mohou psi oznamovat zvuky, které jsou v domácnosti důležité – zvonek u dveří, telefon, zvuky kuchyňských přístrojů, pláč dítěte a mnoho dalšího. K tomu všemu samozřejmě musí být dobře vycvičeni, jejich výcvik je náročný a nákladný a věnují se mu většinou specialisté. 

Pro lidi s psychickými problémy mohou psí průvodci být jakýmisi „prostředníky“ mezi nimi a světem kolem nich, kterému třeba nerozumí. Jedině s nimi se odváží mezi lidi, jsou schopni pohybu na veřejnosti, uklidní je a usnadní komunikaci s lidmi.

Signální psi pomáhají lidem, kteří trpí různými záchvatovými onemocněními – například epilepsií, ztrátou vědomí apod., cukrovkou atd. Poznají a upozorní majitele na blížící se záchvat či náhlou změnu hladiny cukru. Tím mu umožní mnohem jednodušší život, protože se může věnovat běžným aktivitám a přitom včas zareagovat na blížící se zdravotní problém a podle toho se zařídit. Možností ve zdravotnictví je mnohem více, zkoumají se například i schopnosti psů detekovat různá onemocnění – například rakovinu. 

Všichni tito psí pomocníci mají za sebou specializovaný výcvik pod vedením odborníků. 

Canisterapeutičtí psi v poslední době získávají stále nové a nové možnosti. Působí v nemocnicích, domovech pro seniory, léčebnách dlouhodobě nemocných, ale i v dětských zařízeních. Mohou ale docházet i do rodin, kde jsou jejich služby potřeba. Jejich působení je mnohostranné, většinou působí se svými majiteli, kteří mají (nebo by rozhodně měli mít) v tomto směru odborné vzdělání a psi jsou na tuto činnost také speciálně připravováni a působí až po složení předepsaných zkoušek. 

Jedná se o aktivity, které různým způsobem pomáhají při léčebném či vzdělávacím procesu nebo pro zlepšení kvality života klientů. V současné době se rozlišuje několik typů caniterapie: 

1/ AAA – Animal Assisted Activities  (aktivity za přítomnosti psa)

Motivační, výchovné, odpočinkové a terapeutické aktivity především pro zvýšení kvality života. Efekt aktivit není přímo měřitelný, může se vyjádřit subjektivními pocity klientů – radost, potěšení, upsokojení. 

2/ AAT – Animal Assisted Therapy (terapeutická práce s klientem za přítomnosti psa)

Pes je součástí terapie, řešení určitého problému, působí jako silný motivační prvek. Jednotlivé činnosti jsou koordinovány odborníkem dle povahy problému. 

Výsledky jsou objektivně pozorovatelné a měřitelné.

3/ AAE – Animal Assisted Education (vzdělávací aktivity využívající přítomnosti psa)

Pes (nebo jiné zvíře) působí jako silný motivační prvek například pro udržení pozornosti, zvýšení zájmu, snahu o vyřešení určitého úkolu apod. Může působit i jako prvek pro zklidnění či relaxaci před nebo při výuce.

4/ AACR – Animal Assisted Crisis Response (krizová intervence využívající efekt působení psa a jeho interakce s klientem)

U nás zatím bohužel málo využívaná možnost, i když má jistě velký potenciál.

Využití psa při poskytování krizové intervence klientovi v akutním stavu. Pes může zmírňovat následky prožitého traumatu, přispívat ke zklidnění a uvolnění.

Tím rozhodně výčet možností jak může pes pomáhat člověku a obohacovat mu život nekončí. Važme si našich čtyřnohých přátel a oplácejme jim jejich lásku, oddanost a službu alespoň trochu stejnou měrou. 

Nadace na ochranu zvířat, text: Pavla Dorničová, foto: Amy Gillard, Pixabay.com, Pavla DorničováSdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.