Legislativní činnost Nadace aneb čert nikdy nespí

foto: AD_Images, pixabay.com

 

Na konci roku 2020 jsme se konečně dočkali toho, že Prezident podepsal novelu zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, která přichází mj. s postupným ukončením drezury divokých (tzv. volně žijících) druhů zvířat v cirkusech, při divadelních a varietních představeních, ve filmu, televizním programu nebo při podobném veřejném představení, včetně zákazu rozmnožování zvířat pro tyto účely. Tato opatření se netýkají výcviku nebo veřejného vystoupení loveckých dravců, sokolů nebo sov chovaných k sokolnickému využití a cílených pohybových aktivit zvířat v zoologických zahradách s platnou licencí podle zvláštního právního předpisu konaných za účelem vzdělávacím či v zájmu zvířat.

Čert nikdy nespí

Nebyl by to ale český prostor a všude přítomný lobbing, aby se neobjevily snahy již novelizovaný zákon opět vrátit do původního znění a drezuru volně žijících zvířat hájit.  Takto se na jaře objevily hned dva návrhy, které předložil poslanec Petr Bendl a poslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová. Společné měli jedno – obhajobu tvorby zisku nad welfare zvířat. Poslanec Bendl hájil zrušení zákazu drezury a odebírání mláďat pro výcvik mj. takto:  

“…..do budoucna se vyloučí možnost natáčení scén vyobrazujících vycvičené volně žijící zvířata, protože pokud nebude možné nového jedince podrobit výcviku ani ho za tímto účelem rozmnožit nebo jinak nabýt, v průběhu několika let v České republice nebudou pro účely natáčení k dispozici žádná taková vycvičená zvířata; nastane odliv zájmu zahraničních filmových produkcí natáčet na území České republiky a utrácet zde své finanční prostředky, a to zejména proto, že na území České republiky bude značně omezená, ne-li vyloučena možnost natáčení výkonů divokých zvířat, když vycvičená zvířata z důvodu zákazu jejich výcviku nebudou pro tyto účely dostupná. Na okraj lze uvést, že v roce 2019 utratily zahraniční filmové produkce v České republice přibližně 9 miliard Kč.”

Zájem zvířat nikde, pouze money – money. Nadace na ochranu zvířat má za jednu ze svých priorit právě trvalé prosazování úprav české a evropské legislativy, tvorbu legislativních návrhů nových zákonů a směrnic a návrhů úprav již existujících, které zajistí větší pohodu zvířat a zvýší ochranu jejich práv. Proto jsme doporučili poslancům se  oběma návrhy nezabývat a to z níže jmenovaných důvodů:

Zákaz drezúry volně žijících zvířat byl objektivně zdůvodněn v důvodové zprávě novely č. 501/2020 Sb. zákona na ochranu zvířat proti týrání mj. tím, že i pokud se zvířata volně žijících druhů narodila v zajetí, jejich podstata, genetická výbava zůstává nezměněna. Stále se jedná o zvířata divoká, která neprošla procesem domestikace, šlechtění, ani plemenitby a člověk na nich nezanechal žádnou hlubší stopu. Jsou to svébytná a specifická zvířata s velice rozdílnými nároky na výživu, prostředí, ošetřování, uspokojení etologických potřeb.

I z toho důvodu platí novelou stanovený zákaz fyzického kontaktu se zvířaty uvedenými v § 14a odst. 4 zákona na ochranu zvířat osobám odlišným od chovatele, pouze s výjimkou veterinárního lékaře, osoby provádějící odchyt a přepravu zvířat, osoby blízké chovateli a zaměstnance chovatele. 

S odůvodněním zamezit vystavování mláďat psychickému stresu, a podle věku odstavu a způsobu, také většinou fyzickému strádání, je novelou správně zakázáno také odebírání mláďat těchto zvířat od matky a jejich umělé dokrmování před odstavem, s výjimkou případů, kdy je to podle posouzení veterinárního lékaře nutné z důvodu zdravotního stavu matky nebo mláďat. Tyto postupy byly praktikovány zejména při focení s mláďaty, vodění zvířat do škol, použití pro kulturní akce jako film, divadelní představení či na prodej jako tzv. pets/mazlíčky. 

Odůvodnění žádostí o změnu/zrušení obou ustanovení uvedených v návrzích spočívající v hájení ekonomických zájmů vyplývající ze vzniku audiovizuálních děl jsou v tomto případě naprosto nedostačující. Proti tomuto zájmu se staví zájem ochrany jednotlivých zvířat. 

Současná moderní technika umožňuje plně nahradit živá zvířata zvířaty animovanými, čehož již využívají filmoví producenti celého světa viz. např. filmy Myšák Stuart Little 2 (Columbia Pictures, 2002), Avatar (20th Century FOX, 2009), Kniha džunglí (Disney, 2016), Lví král (Disney, 2019) a další. Pro méně náročné scény lze i nadále využívat lovecky upotřebitelné dravce, sokoly nebo sovy, jejichž výcvik není za drezúru dle zákona považován.  

 

Uspěli jsme!

Zřejmě i základě našich připomínek rozeslaných všem poslaneckým klubům oba zmínění poslanci své návrhy stáhli. Děkujeme proto také za podporu poslankyni Kláře Kocmanové z Pirátů, která nás ujistila v tom, že bojovat za práva zvířat má smysl a napsala nám: “Velmi děkujeme za váš podnět, se kterým naprosto souzním – řešila jsem toto již v průběhu projednávání tisku a snažila se přesvědčit také naše koaliční partnery, aby odebírání mláďat pro audiovizuální účely, ani opětovné zavedení drezury v cirkusech nepodpořili. Poslanec Bendl, ani poslankyně Pokorná Jermanová však při druhém čtení veterinárního zákona  (a ani v zemědělském výboru) své pozměňovací návrhy nenačetli. Myslím, že si jejich podání po určitém tlaku rozmysleli. Mohu vás tedy uklidnit, že se o nich nebude hlasovat.” 

Nadace na ochranu zvířat zůstává stále ve střehu! 

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.