Populace městských holubů – Stanovisko NOZ k budování městských holubníků

Foto: e-zara, pixabay.com

Městští holubi jsou opomíjeným a ostrakizovaným druhem sídlícím v naší těsné blízkosti. Jak je známo, městští holubi nejsou druhem volně žijícím, ale jsou potomky zdomácnělých holubů, které lidstvo od nepaměti využívalo, zejména jako nepostradatelné distributory poštovních zpráv v čase míru i války, na vzdálenosti až tisíce kilometrů!
S nárůstem moderních technologií byli holubi využívání čím dál méně, až jejich služby přestaly být žádány úplně. Dlouhé přelety nyní holubi absolvují převážně jen při soutěžích. Skutečnost je taková, že né každý sportovní holub dorazí do cíle. Mnohá zvířata po cestě zahynou, nebo se vysílí a zůstanou mimo dosah chovatele. Jsou známa vyjádření chovatelů, že neúspěšný holub nemá žádnou hodnotu a o návrat takového zvířete tudíž nestojí.
Člověk si vyšlechtil až 2000 plemen holuba domácího lišících se svým vzhledem, povahou i hmotností. Mnozí jedinci jsou šlechtěni zejména k povrchnímu způsobu svatebních oslav – mnohdy jsou těžké, obtížně létavé formy holubů vypouštěny na počest novomanželům. Ani zde se tato zvířata ne vždy dostanou zpět ke svému chovateli. Mnohé odchytí dravci, jiní končí vysláblí, daleko od chovatelského zařízení.

Foto: Bairyna, pixabay.com

Ti všichni mají jedno společné – ocitají se bez pomoci a bez schopnosti obstarat si potravu v přírodě. Oni a jejich kříženci jsou pak těmi houby, které potkáváme ve městech a odsuzujeme jejich všudypřítomnost.
Problematiku početné populace městských holubů je třeba v některých městech opravdu řešit. Je ale třeba využívat metody efektivní ale zároveň humánní, které nezpůsobují zvířatům bolest a utrpení.
Jednou z velmi efektivních forem regulace populací městských holubů jsou existence holubníků. Fungují na principu shlukování holubů v místech holubníků, kde je pak umožněna kontrola zdravotního stavu zvířat, krmení a zajištění optimální kondice zvířat a v neposlední řadě redukce holubí snůšky. Tímto způsobem se daří populace městských holubů regulovat v různých světových městech jako je Amsterdam, Hanover, Augsburg, Aachen, Rotterdam, Berlín, Annecy aj..
Nadace na ochranu zvířat vítá iniciativu organizace Obecní holubník vybudovat na území hlavního města městské holubníky a věří, že i Praha se zařadí mezi města 21. století – „města bez krutosti“.

Foto: zoosnow, pixabay.com

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířatSdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.