Otevřený dopis generálnímu řediteli Českého rozhlasu k podpoře trestné činnosti a týrání zvířat redaktorem Hoffmanem

Mgr. René Zavoral
Generální ředitel Českého rozhlasu
Vinohradská 12
120 99 Praha 2

V Praze 27. 4. 2022

Čj. IO/327/22

Věc:
Otevřený dopis Nadace na ochranu zvířat k podpoře týrání zvířat redaktorem Hoffmanem

Vážený pane generální řediteli,

dne 27. dubna 2022 Český rozhlas zveřejnil glosu Ivana Hoffmana s názvem Dovyprávění příběhu1). Pan redaktor zřejmě reagoval na případ, kdy chovatel drůbeže nastražil nelegální past na zvláště chráněný druh zvířete – jestřába lesního. Pachatel jestřába po odchytu ještě postřelil a nechal bez pomoci v bolestech zraněného. Skutku si všiml soused, kterému nebyl osud zvířete lhostejný a informoval Policii ČR. Ta správně vyhodnotila situaci a případ začala šetřit jako trestný čin pytláctví.2)
Pan Hoffman hned v úvodu svého příspěvku pojmenoval nahlášení trestné činnosti jako „udavačství“ (cit. „Před časem se naše vesnice dostala do televize díky skandálu, kdy sousedé, co se nově nastěhovali, udali starousedlíka, který se pokoušel zamordovat jestřába, co mu vraždil slepice.“ )! Dále je v příspěvku zlehčeno i zranění zvířete „O jestřábovi se říká, že zřejmě nebyl zraněn vážně, jestliže ošetřovatelům záhy uletěl.“ Formulace, že lov kořisti je týrání zvířat („Z pohledu nás, co máme starost o slepice a vadí nám týrání těchto hodných zvířat, když je jestřáb žere zaživa, je to ovšem příběh s koncem špatným.“), směřuje k vědomé manipulaci veřejnosti a poukazuje na absolutní neznalost biologie zvířat a přírodních procesů.
Příspěvek byl zakončen větou: „Dostat jestřába ani za normálních okolností nesvede každý. Teď, kvůli udavačům, má u nás chráněná škodná pré a řádí jako černá ruka.“ I zde pan Hoffman uvádí formulace, které jsou pro společnost 21. století absolutně nepřípustné a odkazují na pochmurnou historii ohrožení naší přírody a mnoha jednotlivých zvířecích druhů činností tehdejších myslivců (vyhubení velkých šelem, či skoro vyhubení druhů, jakými jsou vydra říční, bobr evropský, a ptáků, jako je sokol stěhovavý, orel mořský, výr velký, luňáci, motáci a další).
Jen díky usilovné práci a ochraně se tyto druhy do naší přírody, kam neodmyslitelně patří, vracejí. Na druhou stranu jsou v naší společnosti stále lidé, kteří odmítají připustit, že příroda musí být pestrá a k zajištění rovnováhy v ní je přítomnost predátorů nezbytná. Každoročně jsou nelegálně odchyceny a usmrceny stovky zvířat i přesto, že si pachatelé musí být vědomi své trestní odpovědnosti.3)4) Nahlášení jakékoli nelegální činnosti lze proto klasifikovat jako občanskou povinnost, a to nikoli v pejorativním významu, který použil pan Hoffman.
Nadace na ochranu zvířat chápe rozhořčení chovatelů (nejen) drůbeže, kteří díky volně žijícím zvířatům přijdou o chovaná zvířata. Přesto jsou k dispozici prostředky a ochranná opatření, jak zvířata před nebezpečím útoku chránit. Pro dravce jiná možnost než lov není a nejsou schopni vyhodnotit, která zvířata dle lidského pohledu lovit smí a která již nikoli.
Vážený pane řediteli, vyzýváme Vás, abyste zajistil omluvu pana Hoffmana ve veřejném prostoru vašeho rozhlasu a věnoval ve vysílacím čase Českého rozhlasu více prostoru tématům ochrany přírody a zvířat.

Předem děkujeme.
S pozdravem,


Mgr. Eva Marlene Hodek, Ph.D., ředitelka Nadace na ochranu zvířat,
Ing. Zdeňka Nezmeškalová, odborný úsek Nadace na ochranu zvířat

  1. https://plus.rozhlas.cz/ivan-hoffman-dovypraveni-pribehu-8732470?player=on&fbclid=IwAR1ug4LL7qPBD3CQicO58fU6ieF3ox6VnbIkjh7Jevrjl5kieWJIGV1faKo#player 
  2. https://www.novinky.cz/krimi/clanek/muz-z-kromerizska-chytil-do-klece-jestraba-pak-po-nem-strilel-40301558
  3.  https://vysocina.rozhlas.cz/ochranci-prirody-nasli-u-merina-otravenou-vydru-pitva-prokazala-nebezpecny-7125584 
  4. https://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/myslivec-licil-na-dravce-zakazana-zeleza-ochranci-ho-chytili-do-fotopasti

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.