Světový den laboratorních zvířat

Foto: tiburi, pixabay.com

24. duben je světovým dnem laboratorních zvířat. V Česku vědci ročně k testování a výzkumu využijí kolem 300 tisíc zvířat, ke kterým patří zejména laboratorní myši, potkani, morčata, králíci, prasata, psi, koně nebo primáti. Od celkového počtu je třeba odečíst zhruba 150 tisíc zvířat, která jsou sice uvedena jako pokusná, ale jsou to v přírodě kroužkovaní ptáci. Život laboratorních zvířat je jedno velké utrpení a měli bychom se za jejich práva postavit. 


Nikdo nepochybuje o tom, že použití zvířat v pokusech stojí za pokrokem v medicíně a celé řadě dalších přírodních oborů. Miliony zvířat však bylo používáno také k testování chemikálií či kosmetických výrobků. Není žádným tajemstvím, že při testování zvířata neskutečně trpí.
Přesto, že v EU je od roku 2004 zakázané testování kosmetických výrobků na zvířatech, o pět let později začal platit zákaz testování kosmetických přísad, k pokusům nadále dochází, protože Evropská chemická agentura (ECHA) vyžaduje testování pro zaregistrování jednotlivých chemických látek. Dokonce chce pokusy obnovit i pro látky, které jsou bezpečné a už se roky v provozech využívají!

Za pokusy bez zvířat
I proto se některé organizace spojily a vznikla iniciativa Za pokusy bez zvířat. Lidé mohou podepsat petici Za pokusy bez zvířat, která má za cíl získat 1 milion podpisů k tomu, aby se Evropská komise zabývala požadavky iniciativy:

1. Chránit a posílit zákaz zkoušek kosmetických přípravků na zvířatech.
Iniciovat legislativní změnu s cílem dosáhnout ochrany spotřebitelů, pracovníků a životního prostředí, pokud jde o všechny kosmetické přísady, aniž by se prováděly zkoušky těchto přísad na zvířatech, a to kdykoli a za jakýmkoliv účelem.

2. Změnit nařízení EU o chemických látkách.
Zajistit ochranu lidského zdraví a životního prostředí nakládáním s chemickými látkami bez přidání nových požadavků na zkoušky na zvířatech.

3. Modernizovat vědu v EU.
Přislíbit legislativní návrh, ve kterém se stanoví plán postupného ukončení všech zkoušek na zvířatech v EU před koncem stávajícího volebního období.

Bíglové z laboratoře v útulku Borovno (foto FB útulku Borovno)

Pokusy na zvířatech jsou definovány a legislativně ukotveny v evropském a českém právu. Použití a zacházení se zvířaty pro pokusné účely je ošetřeno zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů a příslušnými vyhláškami (418/2012 Sb. o ochraně zvířat při usmrcování, 419/2012 Sb. o ochraně pokusných zvířat) k tomuto zákonu, dále částečně zákonem č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů.


Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.