1. ÚNOR – SVĚTOVÝ DEN BEZ PALMOVÉHO OLEJE

Ač se nám může zdát, že se nás problematika palmového oleje netýká, že tu přeci deštné pralesy nemáme, opak je pravdou. Dle odborníků se do České republiky každoročně doveze cca 30 000 tun palmového oleje. Jde možná o nejdůležitější příspěvek našeho státu k devastaci tropických pralesů, které jsou zdrojem největší biologické rozmanitosti planety a domovem milionů lidí.

 

Palmový olej, lisovaný z plodů palmy olejné pocházející původně z Afriky, je obsažen v asi polovině všech potravinářských výrobků (margaríny, tuky na smažení, majonézy, omáčky, bramborové hranolky, chipsy, sušenky, jemné pečivo, zmrzlina, čokoláda, ztužené rostlinné tuky, instantní polévky a mléka, cukrovinky, zmrzliny, výživy pro kojence), v kosmetice (šampony, krémy, pěny na holení a mýdlo), v krmivech pro zvířata, v průmyslových mazivech a v biopalivech.

Znečišťování prostředí a skleníkové plyny

1 ha deštného pralesa je schopen zadržovat oproti 1 ha palmové plantáže 10 x více uhlíku. Velké množství skleníkových plynů se uvolňuje z rašelinišť přeměněných na palmové plantáže. V půdě rašelinišť je uloženo velké množství uhlíku a metanu, které se uvolňují při kontaktu se vzduchem. K dalšímu úniku skleníkových plynů dochází při vypalování lesů a rašelinišť.

Biopaliva, která jsou vyprodukována z palmového oleje plodů vypěstovaných na vysušených rašeliništích pro atmosféru představují mnohem větší zátěž než konvenční fosilní paliva. V souvislosti s obrovskou poptávkou je potřeba stále většího množství palmového oleje, tudíž i větších ploch pro plantáže. Vzhledem k tomu, že palmový olej se dá pěstovat pouze v pásmu tropických lesů, dochází k masivnímu odlesňování napříč Jižní Amerikou, Afrikou i Asií. Úbytek deštných tropických lesů narušuje klimatickou rovnováhu, přicházíme o celé ekosystémy, o vzácná zvířata i rostliny. Je narušována struktura půd i zdroje podzemních vod a v souvislosti s používáním hnojiv, pesticidů a herbicidů i jejich čistota.

Orangutan jako vlajkový druh ztráty biologické rozmanitosti

Při masivním odlesňování 80 % živočišných druhů v důsledku ztráty veškeré lesního prostředí i potravních řetězců vymírá. Mezi nejvzácnější takto ohrožené živočichy patří např. tygr sumaterský, levhart obláčkový, kočka rybářská a plochočelá, nosorožec sumaterský a bornejský “trpasličí“ slon.

Odhaduje se, že ročně umírá kvůli olejovým plantážím až 5000 orangutanů. Nejen, že orangutani přicházejí o své domovy, jsou rovněž krutě pronásledování pracovníky plantáží. Zhruba každého osmého orangutana se podaří zachránit, většinou jsou to mláďata mladší tří let, nesou přiléhavé jméno „olejoví sirotci“. Ze záchranných center se však orangutani nemají kam vrátit, jejich přirozené prostředí bylo přeměněno na palmové plantáže.

Dopad na místní obyvatelstvo

Obětí palmového byznysu se stávají rovněž místní lidé. Palmové plantáže jsou většinou zakládány na obecních či soukromých pozemcích bez souhlasu tradičních majitelů (tzv. zábory půdy). Kupní či nájemní smlouvy často podepisují jednotliví místní úředníci, což otevírá široké možnosti korupce. Při zakládání plantáží proto pravidelně dochází k násilnému vyhánění původních vlastníků, nesouhlasících s odebráním půdy. Palmové společnosti, aby potlačily odpor původních majitelů, běžně spolupracují s vojáky. Součástí teroru je i zastrašování, mučení, vraždy a zatýkání.

Je palmový tuk vůbec zdravý?

Dle odborníků nadbytečná konzumace rafinovaného palmového oleje neblaze působí na naše zdraví. Palmový olej má hodně nezdravých mastných kyselin a málo těch prospěšných. Jeho konzumace podporuje poruchy imunity, a srdeční a cévní potíže. Rafinací vznikají látky vyvolávající rakovinu a genetická poškození.

Řekněte STOP palmovému oleji!

Od 13. 12. 2014 je v platnosti Nařízení EU, na základě kterého je uvádění přesného druhu rostlinného oleje na etiketě povinné. Takovéto nařízení nám dává možnost etické volby. Můžeme se rozhodnout, jestli dáme přednost výrobku, který obsahuje palmový olej, který s sebou nese obrovské ztráty v oblastech, kde se produkuje, ať už jde o ztráty v souvislosti s ochranou přírody, biodiverzity anebo ztráty v souvislosti s nějakou udržitelnou ekonomikou místních obyvatel, anebo jestli budeme kupovat oleje, které jsou po stránce ekologické produkované nějakým udržitelnějším způsobem, ideálně oleje místní produkce, což v Evropě znamená slunečnicový, řepkový, olivový olej, nebo samozřejmě máslo, na které se v poslední době téměř zapomíná.

Nevíte, které produkty palmový  olej obsahují? Stáhněte si aplikaci do mobilu. Aplikace načte čárový kód produktu a zjistí, zda produkt obsahuje palmový olej. Pokud ano, můžete si zobrazit alternativy produktů neobsahujicí palmový olej. Aplikace vám nejen usnadní výběr ekologicky a zdravotně šetrnějšího produktu, ale zároveň dostanou výrobci další důvod pro upuštění od používání palmového oleje. 

Zdroj: Koalice proti palmovému oleji

Tváře boje proti palmovému oleji

Ambasadorkou kampaně Stop palmovému oleji se v České republice stala Lucie Vondráčková

 

Ve světě se proti palmovému oleji postavil např. Leonardo diCaprio

Své prohlášení k této problematice vydaly také zoologické zahrady

Autor: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.