SVĚTOVÝ DEN ŽAB A VRABCŮ, DEN ZÁCHRANY FLORIDSKÉ PUMY

20. březen 2021 v sobě ukrývá rovnou tři důležité zvířecí dny. Pokud si nejste jistí jaké dny to jsou, koukněte na následující video a další důležité informace níže. Přejeme vám krásný 20. březen 2021. 

© Nadace na ochranu zvířat

Světový den žab—World Frog Day

Světový den žab slouží k pozorování těchto bezocasatých obojživelníku a záchraně několika různých druhů žab před vyhynutím. V uplynulém desetiletí  zmizelo přibližně 170 druhů žab kvůli lidské činnosti a plísňovým infekcím. Největší druh žáby na světě je veleskokan goliáší (Conraua goliath), který dorůstá délky 30 cm a váhy 3 kg. Naopak nejmenším známým druhem žáby je Paedophryne amauensis dorůstající délky 7 mm. Žáby mají vynikající noční vidění a jejich oči jim umožńují vidět dopředu, do boku a částečně také “za sebe/ dozadu”. Mnoho druhů žab dokáže doskočit více než 20ti násobek délky svého těla. Jedovaté druhy žab jsou často výrazně zbarvené a upozorňují tak predátory na jedovatost své kůže. Zajímavým druhem žáby je skokan lesní (Lithobates sylvaticus), který je schopen žít severně od polárního kruhu a týdny přežívá s 65 % zmrzlého těla. Skokan lesní používá glukózu v krvi jako “nemrznoucí směs”, která chrání důležité orgány před poškozením, zatímco zbytek těla je pevně zmrzlý. Další fascinující druh, stojící za zmínku je skokan ostronosý (Rana arvalis), který se v době rozmnožování zbarvuje do modré barvy. 

Světový den vrabců—World Sparrow Day

Vrabec domácí (Passer domesticus) je nejrozšířenější pták na světě, který se perfektně přizpůsobil životu ve městě a v blízkosti lidí. V posledních letech se jeho početní stavy začaly zmenšovat a v některých lokalitách dokonce vymizel. Poklesy v populaci jsou způsobené narůstajícím znečištěním, stavebnictvím a změnami v počasí. Vrabce nenajdeme v lesích nebo na pouštích. Létají rychlostí 38,6 km/h a v případě nebezpečí jsou schopni zrychlit až na 49,8 km/h. V japonské kultuře je vrabec symbolem loajality, díky své přátelské povaze a schopnosti žít ve skupinách. Ačkoliv nepatří mezi vodní ptáky, jsou vrabci schopni plavat pod vodou. Jako studovaný druh byli vrabci zkoumání v 5 000 vědeckých publikacích. Vrabci “nechodí”, ale skáčou, což jim umožňuje být rychlejší. Světový den vrabců vznikl za účelem zvýšení lidského povědomí o vrabci domácím a dalších druzích ptáků, žijících v městském prostředí a hrozbách, kterým čelí. 

Den záchrany floridské pumy—Save the Florida Panther Day

Puma (Puma concolor) je druhá největší kočkovitá šelma na americkém kontinentu. Svou velikostí by se mohla řadit k tzv, velkým kočkám, ale díky zkostnatělé jazylce se řadí stále mezi malé kočky. Puma je největší druh kočky, která umí stále příst a “mňoukat”. Umí skákat 5,5 metru do výšky a 9 metrů do dálky. Má obrovský areál rozšíření a obývá různé biotopy. V horských oblastech jako jsou Andy, se puma vyskytuje i ve výškách 4000 m.n.m. Koťata pumy jsou výjimečná svým vzhledem, jelikož se rodí flekatá a postupně fleky ztrácejí a barva kožichu se začne podobat dospělcům. Floridská populace poddruhu severoamerické pumy je klasifikována jako ohrožená. Mezi hlavní příčiny ohrožení patří ztráta, degradace a fragmentace prostředí, srážky s automobily a pytláctví. Každoročně je třetí březnová sobota stanovena jako “Save the Florida Panther” a guvernér státu Florida oficiálně vyhlašuje obnovu závazku Floridy k ochraně svého milovaného státního zvířete.

Autoři fotografií:

žába- Ke Hugo, pixabay.com

puma- 14359702, pixabay.com

vrabec: Ratanjot Singh, unsplash.com

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.