PODPOŘTE ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE

PODPOŘTE ÚTULKY A ZÁCHRANNÉ STANICE

POŠLETE DÁRCOVSKOU SMS
VE TVARU DMS OCHRANAZVIRAT 60
NA TEL. ČÍSLO 87 777


DĚKUJEME, ŽE SPOLU S NÁMI POMÁHÁTE ZVÍŘATŮM.

 

PS.  Přispívat můžete i částkami v hodnotě 30 Kč, 90 Kč nebo 190 Kč, ať už jednorázově nebo trvalým (kdykoliv zrušitelným) nastavením. – viz podrobné informace níže

 

Veřejná sbírka

 

Nadace zajišťuje finanční zdroje nejen na podporu vlastní činnosti, kampaní a projektů, ale také k podpoře aktivit, kampaní a projektů jiných neziskových organizací působících v přímé i nepřímé ochraně zvířat.
Finanční prostředky získané z veřejné sbírky nadace opět přerozděluje zejména útulkům a záchranným stanicím pro volně žijící živočichy na území ČR a jiným neziskovým organizacím, jejichž projekty naplňují nadační cíle a záměry. V případě živelních pohrom, katastrof a jiných krizových událostí (např. povodně 1997, 2002, 2013) se nadace snaží co nejúčinněji pomoci a finančně i materiálně přispět v nejvíce postižených oblastech subjektům pečujícím o zvířata, které se ocitly ve stavu nouze a pomoc nezbytně potřebují.

Účel sbírky:
Získání | shromáždění finančních prostředků k rozvíjení osvětové a vzdělávací činnosti, k podpoře ochranářských organizací s cílem trvale zlepšovat vztah člověk – zvíře – životní prostředí a za účelem pomoci zmírňovat utrpení a zajišťovat životní pohodu zvířat v lidské péči, zvířat držených v zajetí i volně žijících.

Způsob provádění sbírky:
1. shromažďování příspěvků v měně CZK na bankovním účtu č. 269490129/0300, vedeném u ČSOB, a. s., pobočka Na Pankráci 60, 140 00 Praha 4,
2. pronájem telefonní linky / DMS projekt (dárcovská SMS): dne 1. 6. 2015 došlo k aktivaci hesla ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT 30, DMS OCHRANAZVIRAT 60, DMS OCHRANAZVIRAT 90 nebo DMS OCHRANAZVIRAT 190 a DMS TRV OCHRANAZVIRAT 30, DMS TRV OCHRANAZVIRAT 60, DMS TRV OCHRANAZVIRAT 90 nebo DMS TRV OCHRANAZVIRAT 190.

Datum zahájení a ukončení nové sbírky: od 1. 6. 2015 na dobu neurčitou.

Území konání sbírky: Česká republika.

DMS projekt v rámci veřejné sbírky
Projekt s názvem Donors Message Service (zkratka: DMS) byl zahájen v roce 2004 jako společný projekt Fóra dárců, občanského sdružení usilujícího o podporu filantropie v České republice, a Asociace provozovatelů mobilních sítí. Zasláním jedné SMS ve tvaru DMS OCHRANAZVIRAT 30, DMS OCHRANAZVIRAT 60 a DMS OCHRANAZVIRAT 90 na číslo 87 777 má veřejnost možnost podpořit ochranu zvířat a přispět na zvířata v útulcích a záchranných stanicích na území ČR.

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.