Legislativa

Nevíte, jaká práva a povinnosti máte při péči o zvířata a jaká práva mají samotná zvířata? Tápete v našem zákonodárství? Tato rubrika se vám pokusí pomoci. 

Ochranou zvířat se zabývají především Státní veterinární správa České republiky a Ministerstvo zemědělství České republiky.

Českou i evropskou legislativu naleznete v sekci ochrany zvířat na stránkách Ministerstva zemědělství – Základní přehled právních předpisů.

Aktuální znění (k 9. 12. 2019) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání – Zákon na ochranu zvířat proti týrání

Definici týrání, respektive co se považuje za týrání, nalezneme v § 4.

Aktuální znění (k 1. 1. 2020) zákona č. 166/1999 Sb. o veterinární péči – Zákon o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů

 

Další legislativu ve vztahu ke zvířeti naleznete v následujících zákonech.
Občanský zákoník č. 89/2012 Sb.

Ustanovení § 494 NOZ (citace níže), které nenechává nikoho na pochybách, jaké postavení živí zvířata v právním řádu mají.

Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako smysly nadaný živý tvor. Živé zvíře není věcí a ustanovení o věcech se na živé zvíře použijí obdobně jen v rozsahu, ve kterém to neodporuje jeho povaze.“

Přivlastnění zvířete upravují ustanovení § 1046 – § 1049,

Pokud jste nalezli na ulici zvíře, musím to bezodkladně oznámit na příslušném úřadě, případně policii ČR.  § 1058.

Nabytí vlastnického práva tj. adopce nalezeného zvířete § 1059 NOZ, kde se říká, že po 2měsících, kdy máte zvíře v dočasné péči, připadne vám. Po 4 měsících zvířete v útulku si ho může adoptovat nový majitel.

Jevem opuštění domácího zvířete je zřejmý vlastníkův úmysl zbavit se zvířete nebo je vyhnat (§ 1048 NOZ).

Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky

Ustanovení § 40 upravuje právo vstupu policistů do jiného prostoru nebo na pozemek, existuje-li důvodné podezření, že se tam nachází týrané zvíře.

V případě, že se v obydlí nachází zvíře po zesnulém majiteli, policisté MAJÍ POVINNOST zvíře odchytit a nesmí dojít k zapečetění obydlí.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Povinnost dodržení nočního klidu je stanovena v § 34

V případě štěkání psa i přes noc a rušení nočního klidu lze použít odvolání na tento paragraf.

Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích

Pokud musíte převést stádo po pozemní komunikaci, v § 60 odst. 11 je uvedeno, jaké jsou v tomto případě vaše povinnosti.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.