Vztahy ve zvířecí říši

Vzájemné vztahy v páru jsou složité, většina lidí o tom ví své. 

Ve zvířecí říši je celé spektrum párového soužití, od čisté promiskuity po celoživotní monogamii. I mezi lidmi se najdou různé formy partnerských vztahů, důležité je, aby byli všichni zúčastnění spokojeni a vyhovovalo jim to. 

My se v období Valentýna podívejme na příklady zvířat, která žijí v celoživotním svazku a jsou si za běžných okolností věrní. Není to zcela obvyklé, uvádí se, že monogamie se vyskytuje u méně než 5 % savců, u primátů je to 15 % a nejvíce takových svazků je u ptáků – až 30 %. 

 

Z primátů si představme třeba gibony. Pohybují se většinou v korunách stromů, žijí v rodinných skupinách. Páry si však jsou věrné po celý život (30-40 let) a spolu vychovávají mláďata až do jejich dospělosti přibližně v devíti letech. Ovšem i mezi nimi dochází občas k „rodinným krizím“ a záletnickým excesům (primáti jsou nám lidem podobní…). Nejnovější studie ukazují, že spolu sice žijí a vychovávají mláďata, ale pokud jde o páření, už to tak jednoznačné není. 

Foto: Světlana, Pixabay.com

 

Vlci žijí ve smečkách, které většinou tvoří alfa pár, který smečku vede a jde příkladem, a různě staří potomci či příbuzenstvo nebo výjimečně nepříbuzní jedinci. Alfa pár je nerozlučnou dvojicí, jednou do roka mívá štěňata, jsou si věrní celý život a rozdělí je pouze smrt jednoho z nich. „Ovdovělý“ jedinec si ovšem pak hledá náhradu.

 Foto: Rain Carnation, Pixabay.com

 

Celý život spolu zůstávají také bobři, společně staví hráze, jezírka, vychovávají mladé, kteří pak ve věku kolem dvou let rodiče opouští a hledají si své protějšky.

 Foto: Alexa, Pixabay.com

 

Někteří ptáci, kteří tvoří stálé páry, mají jinou strategii. Během roku žijí odděleně, ale na dobu hnízdění se vrací ke svému partnerovi a společně odchovávají mláďata. Dělají to tak například čápi, orli bělohlaví, někteří tučňáci. 

Symbolem věrnosti jsou labutě. Pár tvoří na celý život, vychovávají spolu mladé, nerozdělují se ani v náročnějších situacích. 

Foto: NoName_13, Pixabay.com

 

Věrné páry na celý život tvoří albatrosi. Mladí samci se učí od starších, jak vábit samičky, jak se dvořit. Když najdou ten pravý protějšek, zůstávají spolu po celý život. 

Především ptáci vynikají v tom, jak svou náklonnost dát najevo – svatební tance a dvoření jsou někdy opravdu ohromující.

 

Autor: Pavla Dorničová – Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.