Mokřady

Za mokřad lze považovat jakýkoli biotop, který je mělce zaplavován vodou, nebo se v něm voda permanentně drží. Díky specifickým podmínkám je na mokřady navázáno obrovské množství ojedinělých rostlinných a živočišných druhů. V neposlední řadě slouží mokřady jako čistička a významný rezervoár vody v krajině.

Mokřady jsou celosvětově chráněny tzv. Ramsarskou úmluvou, která byla podepsána 2.2.1971 v Rámsaru v Íránu  160 zeměmi světa a od té doby je 2. únor slaven jako Mezinárodní den mokřadů. Státy se podepsáním dohody zavázaly vymezit na svém území minimálně jeden mokřad světového významu a zajistit mu náležitou péči chránící tak zejména ptačí druhy. 

V České republice je takto vyhlášeno 14 mokřadů, kam patří například Třeboňské rybníky, Třeboňská rašeliniště, Lednické rybníky, Šumavská rašeliniště, Krkonošská rašeliniště, Krušnohorská rašeliniště, Poodří, Litovelské Pomoraví a další.

Rostliny mokřadů

Božídarské rašeliniště, Foto: ivabalk, pixabay.com

Nejznámější rostlinou mokřadů je asi mech rašeliník. Jen v České republice je rašeliníku několik desítek druhů. Vyznačuje se schopností zadržet obrovské množství vody, dále schopností neukončeného růstu, kdy rašeliník stále na vrcholu dorůstá a ve spod staré lístky odumírají. Rašeliník se od pradávna využíval pro své antiseptické účinky k obvázání ran či jako dětská plena. V současné době je využíván zejména při pěstování rostlin, kdy se přidává do substrátů. Dalšími zajímavými rostlinami jsou např. různé masožravky (bublinatky, rosnatky) nebo vzácnější druhy suchopýrů, sítin, stulíků a ostřic. 

Živočichové mokřadů

Bahňák – bekasina otavní, Foto Vinson Tan, pixabay.com

Mokřady jsou bohaté na velké množství živočišných druhů. Z hmyzu jsou nejnápadnější pestré vážky a motýlice, o kterých jsme psali v našem starším článku https://www.ochranazvirat.cz/2021/03/09/o-vazkach-jejich-zivote-a-ochrane-v-ceske-republice/, mezi vzácné obojživelníky patří například rosnička zelená nebo mlok skvrnitý. Ze savců je s mokřady, které sám pomáhá vytvářet za pomoci hrází, spojován zejména bobr evropský. Nejrozšířenější skupinou vázanou právě na mokřady jsou však ptáci. Najdeme tu nejenom ptáky, které potkáme u ostatních vodních ploch a toků, jako jsou různé druhy kachen (kachna divoká, kopřivka obecná, čírka obecná, lžičák pestrý, poláci, morčák velký..), potápky, čápi, volavky, kormoráni, ledňáček, mořští orli, ale i skupiny, pro které jsou mokřady nejtypičtějším stanovištěm, jako jsou například bahňáci (kulíci, vodouš, břehouš, bekasina, sluka..). 

Kde všude se u nás s mokřady můžete setkat, kdo v nich žije, případně nahlásit objevený mokřad můžete na stránkách, které mokřadům věnuje Agentura ochrany přírody a krajiny: https://mokrady.ochranaprirody.cz/

Více také na stránce ČZU Živá univerzita

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.