Andělská křídla radost nenosí – o přikrmování vodních ptáků

Zimní období je pro mnohá volně žijící zvířata doslova bojem o život. Zima, mráz a nedostatek potravy způsobují, že zimu přežijí jen ti nejsilnější. Člověk má však se zvířaty soucit a často dělá vše proto, aby jim pomohl právě toto období přečkat. Nejčastěji se tak pouští do přikrmování zvířat. Zejména krmení vodního ptactva je velice populární, protože lze spojit s procházkou k některé z vodních ploch či vodotečí. 

Foto: kryzstofniewolny, pixabay.com

Kdy a jak přikrmovat vodní ptáky

Odborníci se shodují na tom, že vodní ptáci málokdy trpí hlady. Krmení vodního ptactva v jiném, než zimním období je pak zcela proti smyslu přírody. I přesto, že některé druhy ptáků zpohodlněly, a místo odletu do teplejších krajin volí zůstat v našich podmínkách byť je potravní nabídka velmi ochuzená, nestrádají. Labutě můžeme často vidět na polích, kde se pasou na ozimých plodinách, které vystrkují šťavnaté a na živiny bohaté špičky. Při březích řek a potoků se pak vždy najde zeleň, kterou mohou vodní ptáci spásat celoročně, tedy i v zimě. 

Obtížnější je to na vodních plochách jako jsou rybníky, jezera a vodní nádrže. Tam potravu ptáci najdou jen stěží, ale o to více je třeba u nich sdružování na těchto plochách nepodporovat a nutit je tak, aby se přesunuli na tekoucí vody.

Za “andělská křídla” může člověk

Tolik oblíbené pečivo je ve větším množství pro vodní ptáky velmi nebezpečné. Kromě zažívacích potíží nemá totiž potřebný obsah živin a vitamínů a může labutím a kachnám způsobit růstové deformace peří a kostí, kvůli nimž nejsou schopny létat, tzv. andělská křídla. Pokud se na problém přijde včas, lze ještě zvíře léčit a zachránit, ale né každé zvíře má to štěstí. 

Podrobnosti k přikrmování vodního ptactva v reportáži Prima Mazlíčka:

https://cnn.iprima.cz/videa/cnnzvirata/prima-mazlicek-proc-nekrmit-labute-a-kachny-pecivem-0

Chcete pro vodní ptáky ve svém okolí udělat opravdu maximum?

Zajistěte osvětu veřejnosti přímo na místě. Oslovte vlastníka vodní plochy nebo obec s tím, že u ní chcete umístit informační tabuli. Třeba vám i pomůže s tiskem, laminací a poradí, kam ji nejlépe umístit.

Jednu jsme pro vás připravili:

Jak správně krmit vodní ptáky

 

Jak správně krmit vodní ptáky ke stažení –

 

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.