Seminář a webiář k ochraně zvířat v praxi

Jste útulkem, depozitem, dobrovolníkem, úředníkem nebo vás jen zajímá, co se nyní děje na poli ochrany zvířat? Přijďte na seminář a webinář Ochrana zvířat proti týrání – aktuální stav, zkušenosti a praxe.

Přednášející: MVDr. Martin Jánošík z Městské veterinární správy v Praze,

PROGRAM SEMINÁŘE A WEBINÁŘE

Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů – se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí:

  1. právní postavení zvířete v zákoně na ochranu zvířat a v občanském zákoníku,
  2. základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy,
  3. stručné informace o vydané novele zákona na ochranu zvířat,
  4. orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybrané kompetence krajských veterinárních správ,
  5. přestupky v zákoně na ochranu zvířat, právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete,
  6. zvláštní opatření v zákoně na ochranu zvířat, zejména umístění týraného zvířetedo náhradní péče, předběžná náhradní péče,
  7. problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat.

Vzdělávací program Ochrana zvířat proti týrání – aktuální stav, zkušenosti a praxe je akreditován u MV ČR podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů. Účastníkům vzdělávacího programu bude vystaveno akreditované osvědčení o absolvování.

Přihlášení a bližší informace na stránkách EKOMONITORU

Nadace na ochranu zvířat děkuje společnosti Vodní zdroje EKOMONITOR spol. s r.o. za podporu nadace formou bezplatné účasti dvou zástupkyň na semináři.

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.