INVAZNÍ DRUHY NA NAŠEM ÚZEMÍ

Invazní neboli nepůvodní druhy rostlin a živočichů můžeme považovat za jakési nezvané hosty. Jedná se o druhy, které se rozšířily mimo původní oblast svého výskytu, a to přičiněním člověka nebo k nám doputovaly samy především díky změně klimatu. V novém prostředí se rychle množí a šíří i proto, že v něm postrádají konkurenci.

Za „vetřelce“ jsou považovány především proto, že svou přítomností ohrožují stávající biodiverzitu původních ekosystémů v přírodě po celém světě. Agresivně vytlačují původní druhy, způsobují nemalé ekonomické škody a mohou také negativně ovlivňovat lidské zdraví

Invazních druhů na našem území se nevyskytuje málo, seznam těchto druhů aktualizuje Ministerstvo životního prostředí, pod které správa invazních druhů spadá. V současné době je zaznamenáno celkem 1 454 nepůvodních druhů rostlin a 595 druhů nepůvodních druhů živočichů na území ČR. Z toho je za invazní považováno 61 druhů rostlin a 113 druhů živočichů

Z rostlinné říše můžeme uvést například známý bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum), který je nápadný svou velikostí. Dorůstá výšky několika metrů a jeho široké bílé květy mohou mít v průměru až půl metru, v naší přírodě ho tedy jen tak nepřehlédnete.

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum) – zdroj fotografie: MabelAmber, Pixabay.com

Mezi další typické rostlinné zástupce nepůvodních druhů řadíme netýkavku žláznatou (Impatiens glandulifera), různé druhy křídlatek (Reynoutria spp.) nebo trnovník akát (Robinia pseudoacacia).

Nejznámějšími nepůvodními invazními druhy v živočišné říši je například norek americký (Neovison vison), rak pruhovaný (Orconectes limosus) nebo signální (Pacifastacus leniusculus), mýval severní (Procyon lotor) nebo ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).

Mýval severní (Procyon lotor) – zdroj fotografie: JamesDeMers, Pixabay.com

Možná vám na podzim neunikly nápadné masivní nálety „berušek“, které se shromažďovaly na fasádách budov nebo kostelů v ohromném množství. Slunéčka východní (Harmonia axyridis) také patří mezi invazní druhy a na takových místech hledají vhodný prostor, kde mohou v bezpečí přezimovat. Můžeme je tedy najít často také za svými okny nebo dokonce uvnitř obydlí. 

Slunéčko východní (Harmonia axyridis) – zdroj fotografie: TinyHand, Pixabay.com

Všechny invazní druhy žijící v České republice podléhají monitoringu, zkoumání a kontrole, aby se preventivně zabránilo jejich přílišnému šíření. Jedním z projektů, který se shromažďováním dat a dokumentaci o výskytu druhů na našem území dlouhodobě zabývá, je projekt NAJDI JE.

Do monitoringu výskytu invazních druhů se můžete zapojit i vy! Zdokumentováním a nahlášením invazního druhu přispějete k pochopení mechanismu šíření nepůvodních invazních druhů a jejich vlivu na společenstva, k ochraně biodiverzity, tvorbě legislativy a řešení vážných problémů spojených s invazními druhy. Více informací naleznete přímo na stránkách projektu NAJDI JE: https://www.najdije.cz/

 

Autor článku: Zuzana Mikulková, Nadace na ochranu zvířat

 

Zdroje informací:

https://www.mzp.cz/cz/nepuvodni_a_invazni_druhy

https://invaznidruhy.nature.cz/caste-invazni-druhy-v-cr/

https://www.najdije.cz/

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.