NEŽ SI POŘÍDÍTE PSA

NEŽ SI POŘÍDÍTE PSA

Nadace na ochranu zvířat od roku 2006 vydává brožuru a letáky, které informují veřejnost o problematice pohybu a chovu psů ve městě. Těmto tématům se věnuje i v rámci poradenské SOS linky, která funguje každý všední den od 9–17 hod a kam lidé mohou volat své dotazy. Kynologickou poradnu poskytujeme i přes email nadace@ochranazvirat.cz. O soužití lidí a psů ve městě přednášíme na všech našich akcích. Pokud by vaše město mělo zájem, můžeme vám brožuru bezplatně poskytnout.

První a důležitá kapitola pro všechny budoucí pejskaře.

Autor: Pixabay

Co je vhodné zvážit a s čím počítat?

ČAS

Nehledě na plemeno, každý pes potřebuje váš čas. Ať už se jedná o venčení, procházky, péče o zevnějšek i o zdraví, příprava a podávání jídla. Měli byste tak zvážit, kolik času můžete věnovat pro budování spokojeného vztahu mezi vámi a psem. Velice často se setkáváme s případy, kdy lidé nejsou schopni zajistit pravidelné procházky, ať už je to kvůli svému pracovnímu vytížení nebo způsobu života. Lidé mnohdy ani nemají dostatek času na nutnou výchovu psa. To vede ke konfliktním situacím mezi lidmi a dalšími pejskaři a rozhodně to neprospívá vztahu mezi vámi a vaším psem.

FINANČNÍ MOŽNOSTI

„Náklady na pořízení psa jsou to nejmenší.“ Můžete si pořídit psa, který bude po celý svůj  život zdravý. Ale i tak je třeba finančně zajistit potravu a pravidelné návštěvy u veterinárního lékaře a s tím spojené drobné úkony (stříhání drápků, očkování). Pokud ovšem váš pes onemocní, zraní se nebo zestárne, je vaší odpovědností mu zajistit potřebnou péči, což může, s ohledem na vážnost onemocnění a případnou dlouhodobost léčby, vyšplhat do vysokých finančních hodnot. Doporučujeme proto vyhodnotit svoji finanční situaci s přihlédnutím k tomu, že pes žije mnoho let.

BYTOVÉ PODMÍNKY

Je určitě velice důležité volit plemeno a vzít na zřetel i možnosti našeho bydlení a zároveň i času, který se psem venku na procházce můžeme strávit. Velké plemeno psa může spokojeně žít v dvoupokojovém bytě, za předpokladu, že většinu času trávíte se psem venku nebo někde na zahradě.

ZPŮSOB ŽIVOTA

Psi jsou velice přizpůsobiví, ale pokud se ve svém volném čase věnujete radši četbě nebo televizi, není vhodné si pořizovat temperamentního a pracovitého psa. Volte raději menší společenské plemeno, kterému budou kratší procházky stačit. Pokud jste naopak člověk, který každý víkend běhá půlmaraton nebo jezdí na kole, volte psa, který je svou velikostí a temperamentem plemenem vhodným. Pokud si pořizujete psa z útulku, měli by vám tam fundovaně poradit, zda pes bude pro vaše představy a životní styl vhodný.

VZTAH OSTATNÍCH ČLENŮ DOMÁCNOSTI K PSOVI

Promluvte si se všemi členy domácnosti, jak se staví k případnému novému přírůstku do vaší rodiny / domácnosti. V případě, že někdo vyjádří nesouhlas, je dobré si situaci probrat a rozhodnout společně. Můžete se vyhnout konfliktním situacím, které by mohly nastat. A v neposlední řadě může pes představovat pro některé členy zdravotní riziko – např. alergie nebo očekávání dítěte.

PLÁNY DO BUDOUCNA

Jak už bylo řečeno, psi žijí 10 – 15 let. Uvažujte i o tom, jak by se mohl v tomto časovém horizontu měnit váš život. Plánujete odchod na studia? Stěhování do zahraničí? Děti? Jste pokročilejšího věku? Máte zdravotní problémy, které by se mohly zhoršovat? To jsou některé z důvodů, kdy se psi ocitají v útulcích nebo na inzertních portálech v sekci „Daruji“. Takové nucené loučení je pro obě strany velmi traumatické – uvažujte tedy, zda máte třeba takovou podporu ve svém okolí nebo v rodině, aby se někdo o vašeho čtyřnohého parťáka dokázal postarat místo vás.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.