CO OHROŽUJE POPULACI VČEL SAMOTÁŘEK? A JAK SE STAVÍ HMYZÍ DOMEK?

CO OHROŽUJE POPULACI VČEL SAMOTÁŘEK? A JAK SE STAVÍ HMYZÍ DOMEK?

Úbytek hmyzích opylovačů narušuje přirozený ekosystém. Snížení počtu hmyzu, který se podílí na opylování rostlin, má přímý vliv na populace rostlinných a následně živočišných druhů. Komplikovaná problematika bezobratlých druhů zvířat je dána především rozsáhlým druhovým bohatstvím, specifickými nároky na stanoviště a jejich zvláštnostmi, jako je krátký životní cyklus, způsoby rozmnožování a mobilita.

Jak a čím jsou včely a jiné hmyzí druhy ohroženy (?)

 agrotechnickými opatřeními na kvetoucích porostech – pesticidy, insekticidy, herbicidy, které mají přímý toxický vliv na hmyzí druhy a zároveň nepřímý účinek na snižování rozmanitosti rostlin, a tím i množství potravy pro hmyz,

  • pěstováním omezeného počtu rostlinných druhů,
  • úbytkem prostoru k zabydlení / hnízdění hmyzích druhů,
  • omezeným množstvím pásů polních květin a bylin,
  • častým sečením trávníků a luk – při nízké seči dochází k ničení hnízd včel samotářek,
  • chemickou a mechanickou likvidací pro nás tzv. nežádoucích druhů (nejen) hmyzu na našich zahradách.

Jak můžeme podpořit naši krajinu s žádoucí přítomností včel a jiných hmyzích druhů?

To vyplývá z výše zmíněných bodů, které populaci hmyzu ohrožují.

  • Pěstovat pestrou paletu rostlin, které jsou prospěšné pro hmyz.
  • Vytvořit na zahradě tzv. divoké místo, kde nesbíráme spadané listí, větve nebo tlející dřevo.
  • Můžete také vytvořit hmyzí hotely, ale spíše menší a na různých místech. Při koncentraci více druhů hmyzu na jednom místě může docházet k zvýšené přítomnosti jejich přirozených predátorů, nebo k šíření chorob mezi jednotlivými druhy.
  • Dalším opatřením, které je přínosné pro hmyz, je omezení sečení trávníků, které neprovádíme najednou a příliš často.

Ochrana hmyzích druhů může být nenáročnou činností. Je třeba ochraňovat celé spektrum jejich stanovišť a vybalancovat společné soužití s člověkem ve městech.

Ukazuje se, že ochrana několika málo míst (rezervací) není dostačující, proto je třeba ochranu rozšířit a adaptovat ji na volnou i městskou krajinu.

Jak se staví hmyzí sen?

Hmyzí domeček

Včely samotářky jsou velmi mírumilovné a nenápadně žijící, proto jsou skvělými společnicemi na našich zahradách. Pro výrobu hmyzího domečku můžete využít rozmanitý materiál.

Polena, i ztrouchnivělá, nepálené cihly, dutá stébla rostlin (rákos, bambus aj.), bezové větvičky a hromadu kamení nebo větví. Dutinky pro včelí hnízda by měly mít průměr 3–10 mm, hloubku alespoň 10 mm a zadní strana musí být neprůchodná. Ztrouchnivělé dřevo s chodbičkami po dřevokazném hmyzu je praktickým domovem například pro drvodělky.

Polena můžete volně umístit po zahradě, udělat hromadu nebo jednotlivé kusy svázat drátkem a zavěsit na strom. Hmyzí domečky však mohou být velkým lákadlem pro místní populaci ptactva, hlavně hmyzožravé druhy jako je strakapoud, datel, žluna aj., proto umístěte na přední stranu pletivo. Vhodná je i ochrana proti dešti, ať již přirozená (pod stromem) nebo vytvořená pomocí střechy. Vrchní poleno nebo stéblo (aj.) ponechejte delší než ostatní a krásná funkční střecha je na světě. Nejvhodnější umístění domečku je na slunném místě s ochranou proti přímému dešti a větru.

                                                                                                                                         Autor / zdroj: PollyDot, pixabay.com

Hmyzí domečky stavte na jaře a již na podzim můžete očekávat nové nájemníky. Přítomnost včel je však podmíněna nejen prostorem pro stavění hnízda a jeho umístěním, ale zvláště blízkostí dostupné potravy. Včely samotářky, na rozdíl od včel medonosných, ochotněji přelétají i na jiné druhy rostlin / stromů, a přitom se nenechají odlákat větší nabídkou nektaru např. z polí.

Proč je dobrá přítomnost včel samotářek na našich zahradách?

Máme tendenci udržovat zahrádky uhlazené, uklizené, ale takový malý divoký kout, kde ponecháme přírodu ve své přirozenosti, nesečeme zde trávu, nesbíráme listí a větve a netrháme plevel, obohatí zahradu o život v podobě hmyzu, ještěrek, ježků a dalších živočišných druhů. Pokud se rozhodnete postavit hmyzí domek na své zahrádce, podpoříte opylování rostlinných druhů i ovocných stromů. Oživme tedy naše zahrady.

 

PĚTIHVĚZDIČKOVÉ HMYZÍ HOTELY *****

 

Podívejte se na ukázky hmyzích hotelů.

                                                                                                                             Autor / zdroj: Manfred Richter, pixabay.com

                                                                                                                            Autor / zdroj: Manfred Richter, pixabay.com

                                                                                                                            Autor / zdroj: Manfred Richter, pixabay.com

Jana Kostrounová, odborný úsek Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.