Den Země

Den Země

 Autor / zdroj: purwaka seta from Pixabay

V roce 2020 se slaví 50. výročí Dne Země.

Den Země je mezinárodní iniciativa zaměřená na propagaci a podporu ekologie a ochrany životního prostředí, krajiny a přírody.

Každý rok se k příležitosti oslav Dne Země koná v mnoha zemích nespočet veřejných hromadných akcí. V letošním roce se bohužel upustilo od velkých veřejných akcí, a to vzhledem k celosvětové pandemii betakoronaviru SARS-CoV-2 způsobujícího onemocnění Covid-19. Nicméně všichni se můžeme k iniciativě připojit a Den Země oslavit online.

Navštivte internetové stránky https://www.earthday.org/earth-day-2020/ a podpořte iniciativu Den Země.

Hlavní témata a cíle iniciativy Den Země

Občanská věda

Den Země využívá občanskou vědu, nová média a technologie k zapojení přibližně jednoho milionu občanů napříč zeměkoulí do 50. výročí „Earth Challenge 2020“, k shromažďování jedné miliardy dat k měření kvality ovzduší, vody, stupně znečištění, kvality života a lidského zdraví. Tato iniciativa se vyvíjí ve spolupráci s desítkami hlavních partnerů ve vědeckých a zdravotnických komunitách a předními technologickými společnostmi.

Networking

Den Země má za cíl zesílit přímé vazby mezi technologickými inovacemi a inkluzivní prosperitou klimatu. Aktivity související s iniciativou Den Země vytváří mnoho cest pro zapojení občanů ve všech zemích po celém světě i ve spolupráci s místními, regionálními a národními vládami, majiteli podniků i jednotlivci, za účelem dosažení rozmanité sítě občanů po celém světě.

Autor: Anastasia Gepp from Pixabay

 Dobrovolnictví

Den Země zapojuje dobrovolníky po celém světě. V minulých letech se do měsíčního celosvětového dobrovolnického programu „Velké globální očištění zapojilo přibližně 100 milionů lidí, kteří se účastnili veřejných akcí, kteří odstraňovali nepořádek z obytných čtvrtí, pláží a parků, Iniciativa Den Země 2020 oslovila dobrovolníky ze všech zemí světa také k výsadbě 7,8 miliard stromů, tedy jednoho stromu za každého člověka.

Autor / zdroj: DarkWorkX z Pixabay

Vzdělání

Dalším neméně důležitým cílem iniciativy Den Země je vybudování environmentální a klimatické gramotnosti. Organizátoři Dne Země budou spolupracovat s pedagogy, studenty, inovátory a budou se snažit aktivovat novou generaci ekologických aktivistů a ochranářů životního prostředí.

Umění pro Zemi

Příroda a životní prostředí čelí obrovským výzvám vyplývajícím ze ztráty biologické rozmanitosti, znečištění, degradace našich ekosystémů a změny klimatu. Cílem projektu je spojení umění s vědou, aby „poslání“ iniciativy Den Země zasáhlo co nejširší světovou veřejnost.

Eliška Coufalová, odborný úsek Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.