Projekt Čistá Praha 4

©Dreamstime

Cílem projektu bylo zefektivnění péče o zeleň a čistotu města v městské části Praha 4 ve spolupráci s občany, s organizacemi působícími v ochraně životního prostředí, s obchodními společnostmi a firmami působícími v důsledku své činnosti škody a újmy na pořádku nebo zeleni, a samozřejmě se všemi společnostmi, které by mohly přispět ke zlepšení stavu životního prostředí v městské aglomeraci. Nadace se připojila k tomuto projektu tématem Pes ve městě – žijeme tady společně, které představuje jednu z důležitých otázek řešené problematiky. Paní Marcela Lund, předsedkyně správní rady nadace, a paní Mgr. Eva Hodek, ředitelka nadace, jsou členkami Komise Čistá Praha 4, ustavené Radou MČ Praha 4.

Na projektu Čistá Praha 4 nadace spolupracovala s Městskou částí Praha 4.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.