POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu slevy.hyperinzerce.cz

Praha, 21. května 2014 – Nadace na ochranu zvířat a společnost HyperMedia, a.s., provozovatel slevového portálu slevy.hyperinzerce.cz a inzertního portálu hyperinzerce.cz, spustili novou charitativní kampaň „POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu slevy.hyperinzerce.cz“.

Nadace na ochranu zvířat a slevový portál slevy.hyperinzerce.cz, ve spolupráci s inzertním portálem hyperinzerce.cz, společně realizovali charitativní kampaň: „POMOZTE S NÁMI ZVÍŘATŮM na portálu slevy.hyperinzerce.cz“.

Kam putoval výtěžek z kampaně?

Výtěžek putoval Nadaci na ochranu zvířat, která vybrané finanční prostředky použila zejména na následující pomoc zvířatům:

Pomoc zvířatům v útulcích a záchranných stanicích v České republice

Nadace použila vybrané finanční prostředky zejména na umístění a péči o zvířata v útulcích a záchranných stanicích nebo domácích depozitech, na veterinární ošetření a následnou léčbu zvířat, na nákup krmiva, chovatelských potřeb a vybavení.  

Pomoc a podpora konkrétních případů zvířat v nouzi

Nadace finančně podpořila konkrétní případy zvířat v nouzi, zvířat, která byla týrána a byla z otřesných podmínek odebrána nebo byla se známkami prokazatelného týrání nalezena, zvířat, která byla opuštěna majitelem, nalezena ve stavu podvýživy, ve špatné fyzické i psychické kondici, na pomoc a podporu zraněných a hendikepovaných volně žijících živočichů apod.

Pomoc a podpora adopcí zvířat z útulků 

Nadace podle možností a potřeb použila finanční prostředky na podporu přímých i virtuálních adopcí zvířat z útulků, např. na nákup „startovacích dárkových balíčků“ pro nového majitele (obojek, vodítko, krmivo).

Pomoc v právní ochraně zvířat

Právní pomoc je nutná zejména v případech, kdy je zapotřebí situaci zvířete řešit právní cestou – např. u případů týraných a bezdůvodně usmrcených zvířat, případů závažného zanedbání péče o zvíře, případů exekutorských řízení, v nichž je zvíře předmětem exekuce, nebo případů, v nichž je zvíře předmětem sporu apod.

Pomoc v oblasti legislativy

Práce v oblasti české a evropské legislativy ve prospěch ochrany zvířat je nezbytná. Jedná se zejména o tvorbu legislativních návrhů a také podávání připomínek k legislativním návrhům projednávaným v rámci mezirezortních připomínkových řízení, jichž se Nadace na ochranu zvířat za odbornou veřejnost účastní.   

Pomoc v oblasti poradenství 

Poradenství pro širokou veřejnost v oblasti ochrany zvířat nadace realizuje zejména v rámci projektu SOS Zvíře. Zájemci se mohou se svými dotazy a podněty obrátit telefonicky, emailem nebo poštou na zkušené pracovníky nadačního týmu a přizvané odborníky, kteří jsou připraveni poradit (nejen) v otázkách chovu, péče, výživy, výchovy a výcviku zvířat. Nadace také provozuje telefonní linku SOS Zvíře (tel. č.: 222 135 460), na níž se může obrátit každý, kdo byl svědkem závažného případu zanedbání péče, týrání nebo usmrcení zvířete / zvířat. Oznámení a podněty k prošetření těchto případů lze Nadaci zasílat také na emailovou adresu nadace@ochranazvirat.cz nebo poštou. Pracovníci nadace a přizvaní odborníci následně tyto případy v rámci všech dostupných možností a nástrojů řeší.

Pomoc v oblasti osvěty a vzdělávání

Nadace vydává řadu bezplatných osvětových materiálů a publikací, které přibližují veřejnosti problematiku ochrany zvířat. Zároveň bezplatně pořádá osvětové přednášky, semináře, konference, workshopy a školení pro širokou veřejnost i odborníky z oblasti ochrany zvířat a organizace zabývající se přímou ochranou zvířat jako jsou útulky a záchranné stanice. Na tuto oblast se trvale nedostává finančních prostředků, byť osvěta a vzdělávání veřejnosti je nejdůležitějším nástrojem prevence případů špatného zacházení se zvířaty, poškozování jejich práv a zájmů, zanedbání péče o zvířata a týrání zvířat, a to třeba jen neúmyslného týrání způsobeného neznalostí životních potřeb zvířat.

Pomoc na podporu kontroly populace toulavých a opuštěných koček

Nadace dlouhodobě finančně podporuje kastrace populace toulavých koček, stejně tak i nezaměnitelné značení zvířat v útulcích apod. Vybrané finanční prostředky nadace použije na přerozdělení útulkům, které je využijí na kastrační programy a čipování zvířat.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.