„HURÁ, MÁME DOMA ZVÍŘE“

Projekt „Hurá, máme doma zvíře“ byl podpořen grantovou dotací městské části Praha 4. Tento projekt jsme zaměřili na chov domácích a zájmových (i exotických) zvířat. Jednalo se o soubor lektorských besed a tvůrčích „dílen“ pro žáky základních škol, z nichž každá byla věnována chovu konkrétního živočišného druhu zvířete (např. Hurá, máme doma hlodavce).

Cílem projektu a jednotlivých lektorských besed bylo seznámit jejich účastníky se specifickými požadavky na chov určitého zvířete a s jeho přirozenými potřebami.

Naší snahou bylo také přesvědčit zájemce o chov určitého zvířete, aby se před tím, než si vybrané zvíře pořídí, ujistili, že péči o něj zvládnou. Často se setkáváme s tím, že jsou dětem pořizována domácí a dokonce i exotická zvířata a to bez jakékoliv znalosti vztahující se k jejich chovu a přirozeným potřebám. Chov jakéhokoliv zvířete vyžaduje určité minimální chovatelské znalosti, nemluvě o chovu exotického zvířete vyžadujícího zvláštní péči. Rodina s dětmi často nezváží, zda na to má nejen dostatečné znalosti, ale také finanční prostředky, bytové zázemí a časové možnosti.

Při realizaci projektu „Hurá, máme doma zvíře“ jsme vycházeli zejména z toho, že je zapotřebí si uvědomit přirozené potřeby zvířat, požadavky a nároky, úskalí a nebezpečí, která s chovem zájmových zvířat napříč spektrem druhů souvisejí.

V této souvislosti je naprosto nezbytná osvěta a vzdělávání týkající se podmínek, nároků a požadavků na chov různých živočišných druhů a konkrétních zvířat v domácnostech, přirozených potřeb a nároků na péči podle živočišného druhu, zásad vzájemného soužití a možností výchovy, výcviku a aktivit se zvířaty, při nichž je možné budovat intenzivní vzájemný vztah majitelů se zvířaty. Děkujeme městské části Praha 4 za dlouhodobou spolupráci a grantovou podporu.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.