Hospodářská zvířata

copryight: Dreamstime

Chovu hospodářských zvířat se často říká „živočišná výroba“. Z tohoto výrazu je zřejmé, že na hospodářská zvířata často hledíme jen z pohledu jejich hospodářského využití. Spotřebitelé často vyhledávají nejlevnější potravinové výrobky, bez ohledu na to, jakým způsobem byly vyprodukovány. Nízké ceny jsou mnohdy vykoupeny utrpením zvířat, která jsou chována v nevyhovujících podmínkách a vyživována nekvalitními krmivy. Často jsou vystavena neodbornému a krutému zacházení. Kvalita života chovaného zvířete se následně projeví také na kvalitě produktu, který je z takto odchovaného zvířete vyroben.

Nadace na ochranu zvířat realizuje projekt zaměřený právě na hospodářská zvířata.

Tento projekt má několik cílů.

V první řadě chce Nadace pomocí tohoto projektu seznámit veřejnost s životem hospodářských zvířat a poradit, jak mohou jednotlivci změnit své spotřebitelské chování s ohledem na zvířata.

V rámci projektu tak vznikl leták z edice SOS Zvíře – Hospodáři, který veřejnosti poskytuje základní informace o problémech chovů jednotlivých hospodářských zvířat a stručně doporučuje veřejnosti kroky, které může podniknout pro zlepšení kvality života těchto zvířat. 

ke stažení zde 

Dalším cílem projektu je samotné zlepšení životních podmínek hospodářských zvířat. K naplnění tohoto účelu má přispět spolupráce s dalšími zainteresovanými institucemi, především veterinárními správami, a s předními odborníky i dobrovolníky v rámci celé České republiky.

V neposlední řadě nadace usiluje o prosazování úprav české a evropské legislativy, které zajistí větší pohodu těchto zvířat a zvýší ochranu jejich práv.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentář

  1. Text

Komentáře jsou vypnuty.