OVCE ZASTŘELENY, PROBLÉM VYŘEŠEN? Tohle se nesmí opakovat!

Tisková zpráva: Nadace na ochranu zvířat považuje za svou povinnost vyjádřit se k případu odstřelu ovce a jehněte z pokynu města Vimperk. Dne 5. června byl na stránkách sumava.eu zveřejněn blog MVDr. Šárky Janáskové, která v něm popisovala otřesný případ zastřelení ovcí v katastru obce s rozšířenou působností Vimperk. Hned v úvodu napsala: „Článek, který dnes zveřejňuji, jsem se rozhodla napsat po neuvěřitelném zážitku s postupem státní správy města Vimperk, dalších orgánů Města a členů honitby MS Nezdiny8.5.2023 byly v katastru města Vimperk, v lokalitě Na Chválovně, zastřeleny 2 ovce – matka s dva až tříměsíčním mládětem, za přítomnosti Městské policie, členem MS Nezdiny. Obec takto vyřešila skoro měsíc trvající problém s volně pobíhajícími ovcemi na území města …..“

V celém textu je postupně rozepsáno, že se ovce v katastru obce pohybovaly více než měsíc, že se obec k vyřešení případu stavěla velmi liknavě a hlavně, že nebyly využity všechny možné prostředky vedoucí k odchytu ovcí.

„Obec, dle nás porušila svoje povinnosti v tom, že zvířatům nezajistila příslušnou péči v útulku nebo jinak, což je u toulavého zvířete1) zákonná povinnost. Zabezpečit adekvátní péči by dle vyjádření MZe měla obec zajistit i v případě, že se jednalo o zvířata opuštěná2), což dle nás nebylo možné prokázat. Obec také porušila §5, odst. 1, zákona 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání, kde je stanoveno, že „Nikdo nesmí bez důvodu usmrtit zvíře“. Ve správním řízení to může obec učinit pouze na návrh krajské veterinární správy, konstatuje vedoucí odborného úseku Nadace na ochranu zvířat, Zdeňka Nezmeškalová.

Nadace kontaktovala chovatele ovcí v dané obci, zda byl požádán například o odchyt a ten uvedl, že se ho obec pouze dotazovala, zda není majitelem toulavých ovcí. Na to uvedl, že ovce jeho nejsou a obec s ním případ dále neřešila.

Požádali jsem o vyjádření specialistu na odchyt zvířat, Karla Bobála z Tachova, zda nebyla jiná možnost, jak zvířata zajistit, než právě odstřel. Ten na náš dotaz sdělil, že způsobů bylo hned několik. Sám obdobné odchyty provádí, a patří to k běžným, nepříliš náročným odchytům, které v rámci své činnosti provádí.

Nadace na ochranu zvířat je přesvědčena, že obec porušila zákon na ochranu zvířat proti týrání i občanský zákoník. Není bohužel jedinou obcí, která nezajišťuje péči o toulaná a opuštěná zvířata na svém území a díky tomu tak přispívá k jejich týrání. „Opakovaně se tak setkáváme s případy nezajištění péče zejména o kočky, o které se pak starají různé spolky a depozita, aniž by je obce jakkoli finančně podpořily. Snažíme se jim alespoň pomoci prostřednictvím nadačního příspěvku. Jelikož je situace dlouhodobě neudržitelná, poukazujeme na tento celorepublikový problém i kampaní Kočky nikoho“, uvádí k situace ředitelka Nadace na ochranu zvířat, Eva Hodek.

1) toulavým zvířetem zvíře v lidské péči, které není pod trvalou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a které se pohybuje volně mimo své ustájení, výběhové prostory nebo mimo domácnost svého chovatele,

2) opuštěným zvířetem zvíře původně v lidské péči, které není pod přímou kontrolou nebo dohledem fyzické osoby nebo chovatele a ze zjištěných skutečností vyplývá, že ho jeho chovatel opustil s úmyslem se jej zbavit nebo ho vyhnal,

 

Kontakt: Ing. Zdeňka Nezmeškalová, odborný úsek NOZ, tel. 736 751 354

Sdílet na sociálních sítích: