Save the Eagles Day

Dnes se slaví den ochrany orlů. Má připomenout hrozby, které pro tato majestátní zvířata představuje zejména lidská činnost. Kromě úbytku prostředí je to zejména tzv. environmentální kriminalita, tedy porušování zákonů souvisejících s volně žijícími zvířaty a přírodou obecně, která zapříčinila úbytek a někde i vyhubení konkrétních druhů orlů.

Orel mořský, Image by sharkolot from Pixabay

Většina dravců byla v minulosti na našem území zcela nebo téměř vyhubena. Díky jejich repatriaci a ochraně se daří jejich návrat do volné přírody. Jedním z úspěšných projektů je například Návrat orla skalního do ČR realizovaný Petrem Orlem a jeho kolegy ze Záchranné stanice v Bartošovicích.

Video z roku 2010: Samice Filoména (vypuštěná v roce 2007) a samec David (2006) vytvořili stabilní pár a zahájili stavbu hnízda.

Kromě orla skalního se na našem území vyskytuje také orel mořský, jehož početnost ornitologové odhadují až na 170 párů, který se postupně navrací na celé území naší republiky a vzácný orel královský v počtu zhruba 13 párů, jehož hnízdění bylo prokázáno na jižní Moravě. Zatímco orel skalní a orel královský jsou řazeni do rodu Aquila spolu s dalšími východoevropskými, africkými a západoasijskými druhy, orel mořský patří do rodu Haliaeetus stejně jako asi nejznámější, orel bělohlavý ze Severní Ameriky a další druhy obývající spíše východní Asii a Ameriku.

Potravu orlů tvoří zejména ptáci a savci až do velikosti husy nebo lišky, dále ryby a často i mršiny. Vyznačují se silným zobákem a pařáty, velkým zavalitým tělem o hmotnosti až 10 kg a rozpětím křídel necelé 3 metry. Svou oblibu našli i mezi sokolníky, kteří s nimi aktivně loví. Do naší přírody tito vrcholoví predátoři rozhodně patří.

Jsou však lidé, kteří návrat dravců vnímají ve zcela jiném světle. Vnímají je jako konkurenci a jakési škůdce. V Čechách se u orlů setkáváme zejména s odstřelem, trávením a rušením při hnízdění. 

Orly také ohrožuje střet s dopravními prostředky nebo popálení od elektrického vedení.

 

S jedním čerstvým případem otravy se setkali také ornitologové na Vysočině. Díky péči záchranné stanice Lipec se polomrtvého orla podařilo vyléčit, vrátit do kondice a vypustit.

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.