Stop srnoseči!

Jaro je neodmyslitelně spjato s mláďaty. Květen a červen jsou měsíce, kdy se rodí mj. srnčata. Ta zůstávají několik prvníc dnů ležet nehnutě v trávě či jiné vegetaci a matka je chodí pouze krmit a nezdržuje se u nich, aby k nim nepřilákala predátory. Velmi často srny svá mláďata porodí do lučních porostů, kde však nastává první seč. Pod žacími lištami tak končily ročně desítky tisíc životů srnčat. 

autor: Trixpaule, Pixabay.com

Legislativa

Ze zákona má každý zemědělec povinnost nahlásit datum a čas seče místnímu mysliveckému sdružení. To by se mělo postarat o to, že porosty projde a zajistí tak plašení či odnesení zvěře. Velmi často však první či druhý článek řetězce selhal a proto docházelo ke zbytečným úhynům. Více zde https://senosec.czu.cz/clanky/zakony

Životy sotva narozených srnčat však nejsou lhostejné čím dál většímu množství lidí. I díky tomu vzniklo hned několik iniciativ, které se snaží o nápravu:

  1. Senoseč – Online – Ochrana zvířat při sklizni a sečích 

    Portál Senoseč Online je projektem České zemědělské univerzity v Praze, Ministerstva životního prostředí ČR a dalších partnerů, za aktivní účasti myslivců a dobrovolníků z řad veřejnosti.

    Cílem projektu je každým rokem v období května až června podpořit prevenci a ochranu ohrožených živočišných druhů při sklizni a senoseči v ČR. Pomocí aplikace se daří propojit zemědělce – myslivce – dobrovolníky.

  2. Stop! Sečení srnčat – iniciativa, která se snažila na tuto problematiku upozornit a od počátku hledala cesty, jak pomáhat. 

Novou a zásadní aktivitou v této problematice je použití dronů, díky kterým se podaří srnčata, případně jiné druhy živočichů včas najít a zachránit. Na tuto aktivitu v současné době přispívá Ministerstvo zemědělství.

Svoji pomoc nabídli také hasiči https://www.cmmj.cz/pomoc-pri-preventivnich-akcich-pred-secenim-pro-omsy-cleny-cmmj/

Jak se do záchrany srnčat zapojit?

  1. Zaregistrujte se jako dobrovolník na portále senosec.czu.cz a staňte se dobrovolníkem, který pomáhá vyhledávat srnčata ať už ze země, nebo ze vzduchu (každý “pilot” dronu se hodí)
  2. Dodržujte zásady organizátorů – termín a způsob monitoringu, správný postup vynášení srnčat, zásady bezpečnosti, srna se pro své mládě vrátí, neodnášejte je nikdy domů!

 

 

 

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.