Kočka domácí jako jeden z největších predátorů?!

Foto: rihaij, pixabay.com

Dopad chovu domestikovaných zvířat na přírodu je jedním z nejkontroverznějších témat mezi chovateli zvířat a ochránci přírody. Vliv chovu hospodářských zvířat na krajinu během vývoje člověka je neodmyslitelný, opomíjí nebo minimálně se zlehčuje dopad chovu domácích zvířat, zejména pak psů a koček, na populace volně žijících drobných živočichů.

Zatímco pes je po většinou pod vlivem svého majitele a v české legislativě je tato povinnost stanovena hned v několika zákonech, na kočky se pohlíží „jinak“. Přesto, že jak pes, tak kočka se vyvinuly z divokých forem, které si obstarávaly potravu lovem a psovi již toto není umožněno, u koček se to tiše toleruje. Zákony však hovoří jasně. V zákoně na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. V § 13 je stanoveno, že Každý je povinen zabezpečit zvířeti v zájmovém chovu přiměřené podmínky pro zachování jeho fyziologických funkcí a zajištění jeho biologických potřeb tak, aby nedocházelo k bolesti, utrpení nebo poškození zdraví zvířete a učinit opatření proti úniku zvířat. Obdobně pak hovoří zákon o myslivosti v případně pohybu zvířat v honitbě, či zákon o pozemních komunikacích.

Foto: Pezibear, pixabay.com

Dle odborníků mohou kočky jen na území ČR usmrtit či způsobit smrt (opuštěná mláďata od chycených rodičů) statisícům ptáků a jiných zvířat ročně. Své o tom ví zejména v záchranných stanicích pro volně žijící živočichy. Jakmile začne sezona mláďat, kočkou odchycená zvířata jsou hlášena téměř každý den! Stanice ve Vendolí 10.5. zveřejnila na svých FB stránkách toto: „Dnes k nám do sběrného místa Záchranné stanice Zelené Vendolí zavítal kriticky ohrožený sysel obecný, kterého ulovila kočka. Toto jaro je poněkud monotématické…pěvuška modrá- kočka, kos- kočka, veverka obecná- kočka, netopýr pestrý- kočka,…“ Stanice v Rokycanech o šest dní později zveřejnila fotografii s popiskem: „Zvonek zelený napadený kočkou. Uvidíme co bude dál.“ Kočky nosí svým majitelům nejčastěji mláďata kosů, vrabců, hrdliček, sýkorek nebo drozdů, výjimkou nejsou ani kachňata, mláďata divokých hus, zajíčci nebo netopýři. „Zachráněná“ zvířata většinou podlehnou svým zraněním nebo infekci. Ta, kterými se kočky chtějí svým majitelům pochlubit však tvoří jen pomyslnou špičku ledovce. Většina zvířat je kočkami ulovena a usmrcena bez povšimnutí.

Foto: AdinaVoicu, pixabay.com

Ve světě se problematikou úbytku ptáků vlivem koček zabývají už mnoho let. Například v Kanadě mají kočky na svědomí 73 % všech ptačích úmrtí, dle jiných prací kočky způsobily vyhubení více než 60 druhů obratlovců vyskytujících se na různých ostrovech a v USA kočky ročně zabíjí až 4 miliardy ptáků a až 22 miliardy savců! Kočky jsou tak nejvážnějším antropogenním činitelem ohrožujícím zejména ptačí populace.

„Stáváš se navždy zodpovědným za to, cos k sobě připoutal.“

Uvědomujeme si, že mezi psem a kočkou existují výrazné rozdíly, díky kterým kočka nikdy nebude fungovat jako pes. Je třeba respektovat její potřebu kontaktu s okolním světem. Svět se ale za uplynulá staletí výrazně změnil, nárůst průmyslu a dopravy má výrazný vliv na bezpečnost lidí ale i zvířat pohybujících se volně. Stejně tak, jako není bezpečné, aby se volně pohybovala hospodářská zvířata a již zmínění psi, doprava ohrožuje na životě i kočky. Pokud nedojde přímo k úhynu, ke zraněným kočkám vlivem střetu s autem se málokdy hlásí sám majitel („kočka sice dnes nepřišla domů, ale třeba zítra přijde“) a tak tíha veterinárních nákladů padá často na útulky, depozita či dobrovolníky, kterým osud zraněného zvířete nebyl lhostejný.

Foto: LuidmilaKot, pixabay.com

Kočky lze chovat i tak, aby nestrádaly a mohly si život užívat. Na trhu existuje řada výrobců sítí proti úniku koček z balkonů, venkovních voliér a v neposlední řadě zábran proti překonání plotu. Stačí prohlédnout internet. V neposlední řadě doporučujeme v době, kdy ptáci na zahradě vyvádí mladé, kočičku nepouštět ani do zahrady. Většinou je to jen pár dní, než jsou mláďata letuschopná a můžeme se pak těšit z jejich zpěvu.

Foto: https://www.stratco.com.au/au/fencing–screening/colorbond-steel-fencing–gates/good-neighbour-fencing/good-neighbour-accessories–extensions/oscillot-cat-proof-fence-diy-kit-2m-slate-grey-lg-40120/

 

Zdroj: Jan Kašinský: Kočka domácí je zvíře domácí, Krása našeho domova, podzim 2016

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, Nadace na ochranu zvířat

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.