Světovým dnem nemocných si připomínáme i zvířata, která nám pomáhají nemoci zdolávat

Foto: Pietro Schellino, Unsplash

Zooterapie

S léčbou těla i duše pomáhají zvířata od pradávna. Až moderní doba přinesla zaškatulkování léčebného působení zvířat na člověka pod označení zooterapie. Každý z nás si uvědomuje, jak obrovský vliv na něj zvířata mají. Člověka, který je zvířaty obklopen málokdy trápí nemoci duše – zvířata uvolňují stres, strach, psychické vypětí, dokážou člověka zklidnit, někdy naopak mu dokáží vlít „krev do žil“ a vybudit ho k nějaké činnosti a aktivitě.  

Zvířata však mohou být také asistenty a iniciátory léčebných terapií. Svou přítomností, dotekem, kontaktem s člověkem mohou za správného vedení zlepšovat jeho motorické schopnosti, či být spouštěčem blahodárných procesů uvnitř lidského těla.

Hipoterapie

Využívá koně jako prostředek k rehabilitace člověka. Využívá se zejména u dětí s postižením, např. dětská mozková obrna, ale své výsledky sklízí i u dalších typů klientů. V České republice je hipoterapie jediný proces léčby za pomoci zvířete, který má svá striktně daná pravidla, metodiky a standart.

Foto: RebeccasPictures, Pixabay

Canisterapie

I zde je využíváno pozitivního působení zvířete, v tomto případě psa, na člověka. Využití psů pro canisterapii je nespočet. Aktivity za pomoci psa jsou využívány jak u dětí s postižením, tak u zdravých dětí, ale i dospělých, zejména seniorů. Cílem je zejména zlepšení kvality života klienta a rozvoj jeho sociálních a motorických dovedností. Vzdělávání za pomoci psa je uplatňováno u dětí a to již od raného stádia dětského vývoje. Prostřednictvím psa lze u dětí zlepšit kognitivní (poznávací) vlastnosti, řeč, psaní, čtení, počty a další. Cíle tak stanovuje spolu se zástupcem dítěte většinou pedagogický personál. Asi nejobtížnějším typem v canisterapii je samotná terapie za pomoci psa, kdy je odborníky stanoven cíl, kterého je třeba za pomoci psa dosáhnout a cíleným praktikováním určitých metod je stanovených cílů dosahováno. V České republice neexistuje zastřešující organizace pro canisterapeutické organizace a jejich praktikující canisterapeuty a tak je jejich úroveň značně rozdílná.

Foto: Alzheimer centrum Filipov

Další druhy zooterapie

Velký úspěch mají aktivity za pomoci koček (felinoterapie), morčat (caviterapie), ptáků (ornitoterpie) a dalších druhů zvířat. Ve světě propagovaná delfínoterapie však naráží na etické problémy, kdy mnozí odborníci poukazují na fakt, že delfíni chovaní pro tento druh terapie nemohou uspokojovat svoje biologické potřeby a žijí v nevyhovujících podmínkách.

Foto: Matthew Halmshaw, Unsplash

Zvířata léčí, v procesu opravdové terapie jsou až „třešničkou na dortu“

Základem pro praktikování jakékoli zooterapie je vzdělání a kvalita člověka, který se zvířetem tvoří tým. Jiný požadavek je kladen na člověka, který jde 4x do měsíce potěšit seniory v domově důchodců. V centru rané péče u dětí s postižením ocení člověka, který má zkušenosti a znalosti s prací s touto cílovou skupinou. V takovém zařízení je přístup  „pohlaď si pejska“ zcela nedostačující a mnohdy i klienty ohrožující.

Určitě není na místě odrazovat od aktivit směřujících k zlepšení života ostatním lidem člověka, který má mazlivého pejska/kočičku/morče/papouška…. Je třeba si ale uvědomit, že základním stavebním prvkem je zde vzdělaný člověk.

Autor textu: Zdeňka Nezmeškalová, NOZ

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.