DEN ZEMĚ 2021

Den Země je celosvětová událost zaměřená na propagaci a podporu ochrany životního prostředí. Probíhá každý rok 22. dubna a to již od roku 1970. V současnosti probíhá každoročně ve více než 193 zemích světa a je koordinován organizací Earth Day Network.

Historie Dne Země začala v roce 1969, díky John McConnellovi. Tento mírový aktivista navrhl na konferenci UNESCO v San Francisku, aby byl stanoven den, který bude věnován Zemi a konceptu míru. Jako datum navrhl 21. březen, což je den se stejnou délkou dne a noci na severní i jižní polokouli.

Od roku 1971 začala Den Země organizovat OSN. Dnes slaví Den Země víc jak miliarda lidí ve více jak 193 státech světa a 22. duben se tak stal největším sekulárním svátkem, do kterého jsou zapojení lidé společně bez ohledu na původ, víru či národnost.

Důležitým milníkem Dne Země byl ten v roce 2010, kdy se účastníci zavázali vysadit miliardu stromů. Z této původně jednorázové iniciativy vznikl Projekt Calopy. A při příležitosti Dne Země 2016 byla podepsána Pařížská dohoda. Tato mezinárodní dohoda má za cíl zamezit globálnímu oteplování díky omezení vypouštění emisních plynů. O Pařížské dohodě jsme psaly zde.

Shameer Pk, Pixabay 

Téma 2021 – Restore Our Earth

Každý rok mají oslavy jedno téma. Letošním rokem je téma “Restore Our Earth”, Obnovte naši Zemi, a bude se mluvit o pěti stěžejních tématech:

Projekt Canopy – tento projekt je “zodpovědný” za sázení stromů po celém světě.

Potraviny a životní prostředí – každé jídlo něco stojí. Ať už finance, prostory, vodu nebo lidskou sílu. Chov hospodářských zvířat významně přispívá ke globálnímu oteplování a ničení ekosystému. 

Klimatická gramotnostvzdělání v oblasti ochrany přírody je základním kamenem pro snahu chránit přírodu a planetu Zemi. 

Globální výzva Zeměje dosud největší globální kampaň pro občany. Iniciativa pracuje na integraci stávajících projektů a budování kapacit pro nové.

Velký globální úklidPár týdnů zpátky proběhla akce Ukliďme Česko. To ale nemusí znamenat, že není potřeba uklízet odpad. Tento projekt spojuje podobně smýšlející lidi za účelem úklidu svého okolí. 

Anastasia Gepp, Pixabay 

V průběhu celého týdne budou probíhat tři minisummity ohledně klimatické gramotnosti, environmentální spravedlnosti (právo každého člověka na rovné uplatňování zákonů a regulí týkajících se životního prostředí) v oblasti životního prostředí a klimatické problémy prezentované mládeží. 

Účastníci a hosté budou dále rozebírat témata jako je redukce odpadu, recyklace nebo “upcycling” (přetváření věcí na vyhození v něco nového). Workshopy se budou zabývat i důležitým tématem obnovy ekosystémů. 

Ejaugsburg, Pixabay

A jak bude Den Země 2021 vypadat?

Jako v loňském roce budi i letos část Dne Země probíhat online. Přednášející budou diskutovat o přírodních procesech a důležitosti znovuobnovitelných energií, které mohou obnovit náš ekosystém. Celý program naleznete zde.

Bude se konat plno lokálních akcí, jejich seznam naleznete zde. Bohužel, v Čechách je oficiálně přihlášená jen jedna soukromá akce. Na této mapě naleznete akce v různých částech světa. Akce v České republice ve vašem okolí musíte tedy hledat jinak, než přes tuto mapu. 

Organizátoři připravili různé nástroje, které lidem pomohou s účastí na Dni Země. Ať už co se týče organizování akcí, nebo vzdělávání lidí ohledně klimatické krize až po pomoc se zařízením úklidu parku či lesa.

A co vy? Účastníte se Dne Země? 

 

Eliška Coufalová, Nadace na ochranu zvířa

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.