Vejce nebo slepice?

Vejce nebo slepice?

Vzali jste si někdy do ruky vajíčko? Kolik na něm najdeme čísel se zakódovanou informací. Většina z nás tato čísla neřeší. Ale ve skutečnosti tato čísla jsou takovým “průkazem původu” vejce a mohou nám prozradit vše, co chceme vědět.

Mezi povinně uváděné informace patří místo původu, způsob chovu, nebo z jaké třídírny vejce pochází.

Konkrétního producenta vajec lze podle jeho registračního čísla, vyhledat na stránkách Mezinárodního testování drůbeže, s.p.: http://www.mtd-ustrasice.cz/vyhledavani

Číslem “3” se označuje klecový systém chovu nosnic.

Klecový systém je sice ekonomicky nejvýhodnějším způsobem chovu, ale pro slepice nebývá ideální, pokud jde o jejich životní pohodu (Animal Welfare). V současné době je možné chovat slepice pouze v tzv. obohacených klecích. Povinnost chovu nosnic v těchto obohacených klecích vznikla v roce 2012 na celém území EU. Mezi hlavní rozdíly oproti původním neobohaceným klecím patří zvětšení životního prostoru slepic (nosnic), výskyt hřadel, hnízd a místa pro hrabání.

Klecový způsob chovu má několik výhod i nevýhod. Ty největší (nejzásadnější) nalezneme v přiložené tabulce.

Výhody Nevýhody
Nižší riziko přenosu infekce Omezený životní prostor slepic
Snazší udržování hygieny Nemožnost přirozeného projevu
Menší počet – snížení rizika kanibalismu Zhoršená kvalita opeření
Nižší riziko znečištění a nakřápnutí vajec Slepice jsou vystaveny vyšší prašnosti
Nejnižší nákladovost Slepicím chybí kontakt s vnějším světem

Velkou nevýhodou klecového způsobu chovu je nemožnost nosnic naplno projevovat své životní potřeby. I když jsou klece opatřeny hřadly, hnízdy a místem k hrabání, nedostatek pohybu slepicím neumožňuje se chovat tak, jak by se chovaly např. venku na zahradě. Den a noc jsou řízen automaticky s pomocí umělého osvětlení. Většina nosnic tedy nikdy nevidí denní světlo.

Cca 83,4 % nosnic je chováno v obohacených klecích.

Číslem “2” se označuje chov nosnic na podestýlce, tzv. halový chov.

Nosnice jsou umístěny společně v hale, v řádech až několika set jedinců. V těchto halových systémech se slepice pohybují na jedné ploše. Alternativou k halovým systémům jsou voliéry. Ty kombinují výhody klecového a halového systému chovu. Nosnice jsou chovány v menších skupinách, mají k dispozici několik pater hřadel (maximálně 4 patra). V tomto systému mají slepice větší možnost pohybu a protahování si křídel, než je umožněno v klecích. Mohou se pohybovat po celé hale. Každý jedinec musí mít k dispozici 15 cm hřadlo, v halovém chovu se samozřejmě nachází hnízdo a místo určené k hrabání. Podestýlka musí pokrývat alespoň 1/3 podlahové plochy. Nicméně nosnice jsou opět bez kontaktu s vnějším světem, nemají přístup do venkovního výběhu.

Hustota osazení nesmí překročit 9 slepic/ 1 m2 využitelné plochy, což je rozdíl od roku 2012. Do té doby mohla být hustota osazení až 12 slepic/ 1 m2.

V halovém systému chovu je chováno zhruba 15,5 % nosnic ve velkochovech.

Číslem “1” se označuje chov nosnic s volným výběhem

Tento způsob chovu sice slepicím zajišťuje přístup do volného výběhu, nicméně v intenzivnějších chovem nemají slepice k dispozici přirozenou vegetaci. Slepice je z čeledi hrabavých, takže mezi její přirozenost patří hrabání. Ale více slepic na malém prostoru dokonale zničí veškerou vegetaci. Tento systém bývá využíván spíše v menších chovech – do 2000 nosnic.

Hustota populace nosnic je 2500 jedinců / 1 hektar půdy.

Chov nosnic s volným výběhem se používá u 0,7 % chovů.

Číslem “0” se označuje ekologický chov nosnic.

Tento chov poskytuje slepicím obdobné podmínky jako u chovu s volným výběhem. Nicméně je tu několik rozdílů. V jednom chovu může být chováno nejvýše 3000 nosnic. Hustota zvířat v hale je maximálně 6 slepic na 1 metr čtvereční a ve výběhu musí mít každá slepice k dispozici minimálně 4 metry čtvereční. Požadavky ekologického chovu jsou pevně stanovené zákonem č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Ekologický způsob chovu nosnic je použit u pouhých 0,3 % chovů.

Hlavní výhody a nevýhody těchto chovů s označením 0, 1 a 2 jsou přehledně uvedeny v následující tabulce.

Výhody Nevýhody
Volný pohyb nosnic Více nosnic v halách – větší riziko vzniku a přenosu onemocnění
Lepší kvalita peří Větší možnost nakřápnutí vajec (snůška mimo hnízdo)

Nevznikají problémy s přerůstáním drápků – slepice mohou hrabat

Problém s hierarchií – příliš velké skupiny
Více možností projevit své přirozené chování U ekologických chovů je potřeba dobrý management
Vhodnější z hlediska welfare Vyšší nákladovost

Velmi diskutovaným tématem je také četnost bakteriální infekce nebo onemocnění u vajec z klecového nebo jiného způsobu chovu. Bylo provedeno mnoho výzkumů, nicméně vznik bakteriální infekce u těchto typů chovu se nijak markantně neliší. Navíc většina výzkumů bere stěry ze skořápky vejce, a ne z bílku. A jak prohlásil jeden výzkumník při otázce na toto téma, “Nevím, jak vy, ale my doma skořápky nejíme.”

Eliška Coufalová, odborný úsek Nadace na ochranu zvířat

Zdroj obrázku: http://www.ceskavejce.cz/produkty/povinna-oznaceni

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.