Žijeme tady společně

Výukové programy pro první stupeň základních škol

V posledních letech narůstá počet domácích mazlíčků, a to především z důvodu odklonu městského člověka od přírody. Lidé si bezmyšlenkovitě pořizují zvířata a z mnoha důvodů – jako např. nedostatečná informovanost, nesprávné chápaní přirozených potřeb zvířete atd. – dochází k nemalým problémům a konfliktním situacím. Z tohoto důvodu nabízela nadace prvnímu stupni základních škol výukové programy, které dětem přiblíží základní otázky a nejdůležitější problémy etického zacházení se zvířaty a ochrany zvířat obecně.

Programy byly obsahově i časově přizpůsobeny věku posluchačů. V programech bylo kromě přednášek a diskuzí také zábavnou formou, a to prostřednictvím úkolů, interaktivních her či výtvarných aktivit, předáno množství informací o ochraně zvířat.

Témata výukových programů:

  • Jak správně pečovat o domácí zvíře, aby bylo zdravé, spokojené a šťastné
  • Lidé a zvířata
  • Pes přítel člověka

Projekt byl v roce 2010 / 2011 realizován s podporou Městské části Praha 4.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.