Na etiketě záleží

Kampaň Na etiketě záleží vedou společně organizace Compassion in World Farming, RSPCA, Soil Association a World Society for the Protection of Animals. Jejím cílem je zavedení povinného značení všech masných a mléčných výrobků v EU podle způsobu výroby, jako je tomu již u vajec.

Strategie EU v oblasti ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období

2012 – 2015

Tato Strategie EU uznává, že spotřebitelé nejsou vždy dobře informováni o současných způsobech chovu a jejich dopadu na životní pohodu zvířat. Zdůrazňuje se v ní záměr EU zvýšit transparentnost a poskytovat odpovídající informace spotřebitelům o životní pohodě zvířat tak, aby byli schopni se při nákupech informovaně rozhodovat.

Zásadou při zavádění strategie je princip „každý je zodpovědný”. Komise si všímá toho, že „mnoho spotřebitelů nemá dostatečné informace k tomu, aby při svých nákupech potravin brali v úvahu aspekty životní pohody zvířat” a označuje „transparentnost pro spotřebitele” jako oblast, kterou je nutno dále rozvíjet. Zjednodušený legislativní rámec, který má platit od roku 2014, má za cíl „zvýšit transparentnost pro spotřebitele” a za účelem „posílení spotřebitelů” se budou zkoumat možnosti legislativních opatření. 4

Evropský parlament požádal nedávno Komisi, aby se začala vážně zabývat značením potravin podle způsobu výroby jakožto nástroje ke zlepšení transparentnosti na trhu. Jasné značení by poskytovalo mechanismus pro reformu vedenou trhem.

Zájmy spotřebitelů

Při průzkumech Eurobarometeru bylo zjištěno, že v České republice:

  • 82% spotřebitelů velmi zřídka či nikdy nedokáže rozeznat z etikety, zda maso či mléko, které si kupují, pochází z chovu, který je šetrný ke zvířatům1
  • 75% spotřebitelů říká, že současné etikety jim neumožňují poznat produkty vyrobené šetrně ke zvířatům2
  • 58% spotřebitelů by změnilo obchod, kam chodí obvykle nakupovat, aby si koupilo potraviny vyrobené šetrně ke zvířatům2
  • 66% spotřebitelů si myslí, že svým výběrem nakupovaných potravin mohou ovlivnit životní pohodu zvířat1

Kampaň Na etiketě záleží je založena na našem přesvědčení, že značení potravin je důležitý mechanismus pro zvýšení standardů životní pohody zvířat v EU. Jasné značení umožňuje, aby spotřebitelé nakupovali informovaně, a výrobcům poskytuje způsob, jak na trhu zřetelně odlišit potraviny vyrobené šetrněji ke zvířatům. Značení jako takové může zároveň pomoci Komisi naplnit klíčový aspekt Strategie.

Značení masných a mléčných výrobků podle způsobu výroby

Kampaň Na etiketě záleží usiluje o rozšíření úspěšného povinného systému značení čerstvých vajec zavedeného v EU v roce 2004. Ve Spojeném království vzrostl podíl produkce neklecových vajec – z chovů v halách na podestýlce, s volným výběhem a z ekologických chovů na trhu v roce 2011 na 51% ze 31% v roce 2003 Tento trend byl ve stejném období výrazný i v dalších státech EU, například v Rakousku a v Německu vzrost podíl produkce neklecových vajec na 57% a v Itálii na 24%. To dokazuje, že spotřebitelé reagují na dostupnost jasné informace o způsobu chovu pozitivně.

Věříme, že podobné jednoduché značení by se mělo rozšířit na masné a mléčné výrobky. Stejně jako vejce by měly být jasně označeny všechny masné a mléčné výrobky, včetně těch, které pocházejí z intenzivních velkochovů, aby měl spotřebitel jasnou informaci pro srovnání výrobků v místě prodeje.

Toto značení by se mělo rozšířit i na výrobky dovezené do EU. 89% evropských občanů si myslí, že stejné standardy životní pohody zvířat by měly platit i na výrobky dovážené do EU.2

Spravedlivější pro zemědělce

Značení by pomohlo zajistit spravedlivější a příznivější budoucnost pro zemědělce, kteří jsou připraveni investovat do chovů s lepší životní pohodou zvířat. Spotřebitelé prokázali ochotu platit o trochu víc za potraviny z takových chovů, jak ukázal nárůst trhu s neklecovými vejci. Věříme, že totéž se stane i u masných a mléčných výrobků.

Zavádějící značení

Zavádějící značení a obaly jsou významný problém. Text a obrázky jsou často zvoleny tak, aby naznačovaly, že potraviny pocházejí ze zvířat chovaných venku s dobrou životní pohodou. Ve skutečnosti jsou však zvířata chovaná v intenzivních velkochovech s nízkou úrovní životní pohody. Klamání spotřebitele je zakázáno legislativou EU, ale bylo by třeba ji mnohem lépe prosazovat v praxi.

1 Special Eurobarometer 229, Attitudes of consumers towards the welfare of farmed animals – Published 2005 – http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/euro_barometer25_en.pdf

Special Eurobarometer 270, Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare – Published 2007

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_270_en.pdf

Defra. http://www.defra.gov.uk/statistics/foodfarm/food/eggs/

Evropská komise http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/docs/brochure_aw_strategy_cs.pdf

Oficiální prohlášení Nadace na ochranu zvířat ke kampani „Na etiketě záleží“.

Nadace na ochranu zvířat hájí práva a zájmy zvířatSnaží se pomáhat tam, kde dochází k týrání zvířat nebo ničení jejich životního prostředí. Uvědomuje si nutnost existence moderních právních předpisů, které lze důsledně prosazovat v praxi.

Nadace se domnívá, že značení podle způsobu chovu bude velmi prospěšné. Větší informovaností veřejnosti v otázkách chovu hospodářských zvířat se zvýší i její zájem o způsob chovu a porážení zvířat, které konzumuje. Spotřebitelé budou mít možnost rozhodovat se o nákupu i s ohledem na dobré životní podmínky zvířat, ze kterých produkty pochází. Možnost výběru produktů podle kvality welfare při dobré osvětě a informovanosti veřejnosti zvýší prodej produktů chovatelů, kteří respektují požadavky na pohodu zvířat.

Zvýšení životní pohody zvířat nelze dosáhnout v technologicky špatném chovatelském systému, který zohledňuje jen ekonomickou stránku chovu. Je výborné, že chovatelé budou mít k dispozici hodnocení založené také na výsledcích v oblasti welfare zvířat.

Z výše uvedených důvodů se Nadace na ochranu zvířat rozhodla vyjádřit podporu kampani „Na etiketě záleží“ a do této kampaně se aktivně zapojit.

V Praze, dne 30.05.2013    Eva Hodek – ředitelka

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.