KONEC DOBY KLECOVÉ

Organizace Compassion in World Farming zahájila v roce 2014 celoevropskou kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ s cílem ukončit používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU.

Na světě se vězní v klecích miliardy zvířat. V Evropě jsou to pak stovky milionů zvířat. Klece drží zvířata namačkaná na malém prostoru a znemožňují jim pohyb. Zvířata chovaná v těchto podmínkách mají vážné zdravotní problémy. V EU se v klecích chovají nejen nosnice, ale i prasata, kachny, husy, křepelky a králíci.

Organizace Compassion in World Farming zahájila v roce 2014 celoevropskou kampaň KONEC DOBY KLECOVÉ s cílem ukončit používání všech klecí pro hospodářská zvířata v EU.

Nadace se již v roce 2006 ujala projektu, který nesl v České republice název “Pomozme kuřeti”; za cíl si tato kampaň kladla zmenšení utrpení zvířat – jatečních kuřat (brojlerů) ve velkochovech. Jednotlivé akce kampaně měly pak za cíl výrazně upozornit na skutečnost, v jakých podmínkách průmyslových velkochovů jsou tato kuřata chována a jaké jsou jejich konkrétní důsledky: závažné až smrtelné zdravotní problémy zvířat způsobené neuváženým šlechtěním a nevhodným, často bezohledným zacházením. Především zvýšení povědomí o skutečných důvodech utrpení kuřat v těchto velkochovech a s tím související i kvalita masa a masných výrobků, může ovlivnit přístup spotřebitelů k této problematice.

Dne 2. října 2020 Evropské komisi obdržela petici koalice sestávající z 170 evropských organizací požadující zákaz chovu zvířat v klecích s celkem 1 397 113 ověřenými podpisy od občanů z celé Evropy.

Dne 30. června 2021 Evropská komise vydala své rozhodnutí revidovat stávající legislativu EU a zavázat se k těmto krokům:

– do konce roku 2023 předložit legislativní návrh, který postupně ukončí a definitivně zakáže používání klecí pro slepice, prasnice, telata, králíky, kachny, husy a další hospodářská zvířata.

– do roku 2027 postupně ukončit používání klecí pro hospodářská zvířata v celé Evropě.

– zajistit, aby všechny dovážené produkty v EU splňovaly budoucí bezklecové standardy.

Sdílet na sociálních sítích:

Komentáře jsou vypnuty.