Ochranazvířat.cz: Letos jsme naplnili misky prozatím největšímu počtu hladových krků!

16.12.2014

Už pošesté jsme se společností Mars Czech s.r.o. naplnili misky opuštěným zvířatům v České republice, a to krmivem značek Pedigree® a Whiskas®. Letos byl jejich počet – stejně jako počet zapojených útulků – vyšší než v předešlých letech. Pro srovnání, v roce 2013 jsme prostřednictvím kampaně "Pomozte naplnit misky v útulcích" pomohli 24 útulkům, letos jsme přerozdělili 45 tun krmiva 32 útulkům!
Jejich výběr zvolila nezávislá komise, základním kritériem byla registrace přihlášených útulků Státní veterinární správou ČR.

Letos jsme naplnili misky prozatím největšímu počtu hladových krků!

Už pošesté jsme se společností Mars Czech s.r.o. naplnili misky opuštěným zvířatům v České republice, a to krmivem značek Pedigree® a Whiskas®. Letos byl jejich počet – stejně jako počet zapojených útulků – vyšší než v předešlých letech. Pro srovnání, v roce 2013 jsme prostřednictvím kampaně "Pomozte naplnit misky v útulcích" pomohli 24 útulkům, letos jsme přerozdělili 45 tun krmiva 32 útulkům!
Jejich výběr zvolila nezávislá komise, základním kritériem byla registrace přihlášených útulků Státní veterinární správou ČR. Pro zúčastněné útulky se jedná o zásadní podporu a zároveň konkrétní pomoc ve formě daru. Finanční prostředky ušetřené za nákup krmiva mohou použít na zkvalitnění veterinární a další péče o zvířata, na kastrační programy, nákup materiálního vybavení apod.


Kampaň probíhala téměř ve všech obchodních řetězcích v České republice, jejichž prostřednictvím se mohla zapojit široká veřejnost; v období od 18. srpna do 2. listopadu 2014 lidé přispívali nákupem libovolných výrobků značek Pedigree® a Whiskas®. Posláním projektu nebylo „jen“ nakrmit opuštěné psy a kočky, ale také trvale zlepšovat povědomí veřejnosti o problematice útulků.

Pro podrobnější informace a vyjádření několika přímých účastníků kampaně můžete nahlédnout do tiskové zprávy.

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/928/czech/clanek/letos-jsme-naplnili-misky-prozatim-nejvetsimu-poctu-hladovych-krku-/