Ochranazvířat.cz: Benefiční akce ke Světovému dni zvířat - tisková informace Nadace na ochranu zvířat

Veřejná sbírka s názvem „Žijeme tady společně“ uspořádaná k příležitosti Světového dne zvířat Nadací na ochranu zvířat

 

Sv. František z Assisi, patron zvířat, se narodil 4.října. Tento den byl proto  vyhlášen Světovým dnem zvířat. Organizace, zabývající se ochranou zvířat a péčí o ně, směřují k tomuto datu po celém světě nejrůznější akce, upozorňující na nutnost zlepšení vztahu lidí ke zvířatům i k přírodě obecně. Alespoň v tento den bychom si měli uvědomit, že naši planetu sdílíme s množstvím dalších živých tvorů a že jen na nás spočívá odpovědnost za to, jak a v jakých podmínkách žijí i za to v jakém stavu zemi odkážeme dalším generacím lidí.

 

Nadace na ochranu zvířat při příležitosti Světového dne zvířat zahajuje prodej pohlednic se zvířecími motivy.

V pátek 3.10. 2003 bude možnost potkat v pražských ulicích mladé lidi – dobrovolníky v maskách koček, psů a dalších mazlíčků, či volně žijících živočichů, označené logem Nadace. Jejich úkolem bude nabízet kolemjdoucím pohlednice s motivy evokujícími zvířecí svět (viz přiložené ilustrační foto)

Koupí pohlednic mají Pražané i návštěvníci hlavního města možnost přispět na ochranu zvířat. Finanční prostředky, získané prodejem pohlednic, budou využity pro osvětovou a vzdělávací činnost Nadace, na podporu útulků pro psy a kočky a záchranných stanic pro handicapované volně žijící živočichy po celé ČR a na další aktivity spojené s ochranou zvířat (podrobnosti viz internetové stránky Nadace www.ochranazvirat.cz).

Nad touto akcí převzal záštitu primátor hl. města Prahy MUDr. Pavel Bém, mediálním partnerem akce je Český rozhlas 2.

Tisková konference za účasti bývalého ministra životního prostředí RNDr. Miloše Kužvarta bude 3.10. ve 12.30 v Truhlářské ul. 20 (prostory nově otevřené biorestaurace a centra zdravého životního stylu).

 

Prodejem pohlednic zahajuje Nadace na ochranu zvířat aktivity spojené s Veřejnou sbírkou, schválenou Magistrátem hl, města Prahy. Od počátku Adventu budou lidé nacházet na různých místech Prahy kasičky s logem Nadace. Takto vybrané peníze budou také využity v souladu s účelem sbírky a s posláním a cíli Nadace na ochranu zvířat – na rozvíjení péče o zvířata a harmonizaci vztahů člověk-zvíře-životní prostředí. (O zahájení sbírky do adventních kasiček Vás budeme blíže informovat prostřednictvím další tiskové zprávy přibližně 3 týdny před jejím zahájením.)

 

Jakékoli další informace Vám rádi podáme na výše uvedené adrese a tel. čísle, případně na mobilním čísle: 723 768 097

 

Romana Šonková

ředitelka Nadace

Adresa: http://www.ochranazvirat.cz/91/czech/clanek/beneficni-akce-ke-svetovemu-dni-zvirat---tiskova-informace-nadace-na-ochranu-zvirat/